Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu
Podignuta optužnica protiv 41-godišnjaka zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je pred Županijskim sudom u Splitu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1976.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 51. Kaznenog zakona/11. (24. 1. 2018.)

Okrivljeniku se stavlja na teret da je kao stečajni upravitelj trgovačkog društva u stečaju koji se vodi pred nadležnim trgovačkim sudom postupio protivno odredbama članka 2., članak 25. stavak 1. točka 5., 6. i 7. i članka 159. Stečajnog zakona.
Okrivljenika se tereti da je postupao u nakani da stečajnom vjerovniku, trgovačkom društvu iz Zagreba, pribavi nepripadajuću materijalnu korist iako je znao da je trgovačko društvo u stečaju zastupano po direktoru i privremenom stečajnom upravitelju 26. ožujka 2004. raskinulo ugovor o pružanju usluga sklopljenog sa trgovačkim društvom iz Zagreba i da je po otvaranju stečaja od 6. svibnja 2005. nad trgovačkim društvom, stečajni upravitelj osporio kao neosnovanu tražbinu trgovačkog društva iz Zagreba u iznosu od 48.604.102,07 kuna. Okrivljenika se tereti da je znao kako se pred nadležnim županijskim sudom vodi kazneni postupak protiv okrivljenika (direktora i većinskog vlasnika trgovačkog društva u stečaju) zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 4. i dr. KZ/97. Ovim kaznenim djelima obuhvaćena su i kaznena djela o nezakonito sklopljenim ugovorima o pružanju usluga od 30. kolovoza 2001. i aneks ovog ugovora od 12. kolovoza 2002. sa trgovačkim društvom iz Zagreba vezano za nezakonit ugovor o ekskluzivnom zastupanju sklopljenim s trgovačkim društvom iz Zagreba od 5. svibnja 2003.
Unatoč ovim saznanjima; u parnici pred nadležnim trgovačkim sudom tužitelja trgovačkog društva iz Zagreba protiv tuženika trgovačkog društva u stečaju radi utvrđenja osporene tražbine u iznosu od 48.604.102,07 kuna; okrivljenika se tereti da je kao punomoćnika tuženika 9. studenog 2012. angažirao odvjetnicu u Zagrebu i izdao joj nalog za potpunu pasivnost u postupku bez protivljenja tužbi tužitelja i bez predlaganja dokaza. Zbog toga je nadležni trgovački sud donio presudu od 20. prosinca 2012. kojom je u cijelosti usvojio tužbeni zahtjev tužitelja trgovačkog društva iz Zagreba te utvrdio postojanje tražbine prema tuženiku trgovačkom društvu u stečaju u iznosu od 48.604.102,07 kuna kao tražbine drugog višeg isplatnog reda. Okrivljenik je od odvjetnice u Zagrebu zatražio da ne podnese žalbu na tako donesenu presudu čime je ona postala pravomoćna. Postupajući na prethodno opisani način okrivljenika se tereti da je stečajnoj masi trgovačkog društva u stečaju i stečajnim vjerovnicima ovog društva nanio štetu u navedenom iznosu od 48.604.102,07 kuna. 
Uz navedeno, okrivljeniku se stavlja na teret da; u nakani da bivšem direktoru i većinskom vlasniku trgovačkog društva u stečaju i ostalim okrivljenicima u kaznenom postupku koji se vodi pred županijskim sudom zbog niza kaznenih djela iz članka 337. stavak 4. i dr. KZ/97 pribavi nepripadajuću materijalnu korist; postupio protivno odredbama članka 2. i 25. stavak 1. točka 6. i 7. i članka 159. Stečajnog zakona.
Okrivljenik je, tereti ga se, u navedenom kaznenom postupku, bez suglasnosti stečajnog suca i odobrenja Skupštine vjerovnika, podnio dopis "podnesak oštećenika" od 2. prosinca 2014. kojim je u cijelosti povukao imovinskopravni zahtjev postavljen 13. siječnja 2011. od strane trgovačkog društva u stečaju u ukupnom iznosu od 156.247.986,40 kuna, iako je bio svjestan da time nanosi štetu stečajnoj masi trgovačkog društva u stečaju, kao i stečajnim vjerovnicima ovog trgovačkog društva, a u najmanjem iznosu od 60.000,00 kuna.