Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu
Vlasničkopravni status šume i šumskog zemljišta unutar obuhvata Park šume Marjan

Povodom novinarskih upita odgovaramo kako je nakon obavljenih izvida utvrđeno da je Grad Split na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija od 24. listopada 1996. upisan kao vlasnik nekretnina položenih unutar obuhvata Park šume Marjan, površine oko 116 hektara, koje predstavljaju šumu i šumsko zemljište i koje su se na dan 16. listopada 1990. nalazile u režimu općenarodne imovine. (21. 12. 2017.)

U cilju izbjegavanja sudskog spora Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je 23. studenog 2017. uputilo Gradu Splitu zahtjev za davanje tabularne izjave radi uknjižbe prava vlasništva Republike Hrvatske na predmetnim nekretninama.
Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Narodne novine broj 41/90) bilo je propisano da su šume i šumska zemljišta na teritoriju Republike Hrvatske, osim šuma i šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu, u državnom vlasništvu Republike Hrvatske. Dakle, šume i šumsko zemljište koje su se na dan 16. listopada 1990. nalazile u društvenom vlasništvu, neovisno o tome jesu li se nalazile u zoni građevinskog zemljišta ili izvan nje, ostale su temeljem zakona vlasništvo Republike Hrvatske.
Navedeno pravno stajalište potvrđeno je i presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-450/2011-2 od 11. siječnja 2012. U presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017. izričito je navedeno da se odlukama Komisije Vlade Republike Hrvatske kojima je raspoređena imovina bivših općina na novonastale jedinice lokalne samouprave nije moglo disponirati sa šumskim zemljištem koje je bilo u izvanknjižnom vlasništvu Republike Hrvatske te da je osnovan zahtjev Republike Hrvatske za upis prava vlasništva na takvim nekretninama (dakle šumama i šumskom zemljištu koje su bile u društvenom vlasništvu na dan 16. listopada 1990.). 

U slučaju da Grad Split ne udovolji zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, Republika Hrvatska će pred nadležnim sudom ustati tužbom radi utvrđenja prava vlasništva na predmetnim nekretninama.