Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Podnesena žalba protiv presude Županijskog suda u Varaždinu

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podnijelo je žalbu protiv prvostupanjske presude Županijskog suda u Varaždinu kojom je hrvatska državljanka (1961.) proglašena krivom zbog počinjenja kaznenog djela krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. i 2. Kaznenog zakona/97 i osuđena uvjetnom osudom s utvrđenom kaznom zatvora u trajanju od jedne godine i rokom kušnje od dvije godine, dok je oslobođena optužbe da je počinila kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi st. 1. KZ-a/11. (7. 8. 2017.)
Žalba je podnesena zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog povrede kaznenog zakona i zbog odluka suda o uvjetnoj osudi i o oduzimanju imovinske koristi te imovinskopravnom zahtjevu. U žalbi se pobija stav suda prema kojem optuženici nije bila povjerena skrb o zaštiti imovinskih interesa pravnih osoba oštećenika, iako je u postupku utvrđeno da je ona kao knjigovođa, administrator i kontrolor-blagajnik bila ovlaštena voditi materijalno-financijsko poslovanje oštećenika, ali je to činila u vlastitu korist i prisvojila novac za sebe. Optuženica je na opisani način, suprotno zaključku suda, ostvarila sva zakonska obilježja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Žalbom se pobija i odluka o uvjetnoj osudi te se argumentira neosnovanost odluke suda i navode razlozi iz kojih slijedi da je bilo opravdano izricanje optuženici kazne zatvora.