Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Podignuta optužnica protiv fizičke i pravne osobe zbog više kaznenih djela

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je nakon provedene istrage podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1933.) i trgovačkog društva iz Varaždina zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona/11, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. podstavak. 4. KZ-a/97, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a/11 i povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz čl. 626. st. 1. podstavak. 2. Zakona o trgovačkim društvima. (4. 8. 2015.)

Okrivljenika se tereti da je od lipnja 2007. do ožujka 2009. godine u Varaždinu, kao direktor trgovačkog društva sklopio, u ime tog društva, sa samim sobom, kao fizičkom osobom, ugovor o najmu s ulaganjem kojim on, kao fizička osoba, daje u najam društvu svoj poslovni prostor u Zagrebu radi obavljanja djelatnosti društva. Društvo se obvezalo snositi sve troškove preuređenja objekta iako on nije uopće namjeravao da se u tom objektu obavlja bilo kakva djelatnost društva, već je postupao s ciljem da se taj objekt uredi na teret društva neovisno što se radi o njegovom vlastitom stambenom objektu. Stoga je društvo platilo više od 440.000,00 kuna za obavljene građevinske radove na objektu, ali ga nakon toga uopće nije koristilo.
Okrivljenika se također tereti da kao direktor istog trgovačkog društva, u prijavi poreza na dodanu vrijednost za 2008. godinu nije uključio niti iskazao obvezu poreza na dodanu vrijednost s osnova manjkova zaliha društva u visini većoj od 7,000.000,00 kuna, čime se društvo; izbjegavanjem plaćanja poreza na dodanu vrijednost većeg od 1,500.000,00 kuna, nepripadno okoristilo na štetu proračuna Republike Hrvatske.
Tereti ga se i da nije vodio poslovne knjige istog društva koje je po zakonu bio obvezan voditi i vodio ih tako da je otežana preglednost poslovanja i imovinskog stanja te da od siječnja 2013. godine nije zatražio da se nad društvom pokrene stečajni postupak iako je to bio dužan učiniti jer je račun društva bio u neprekidnoj blokadi od listopada 2012., s nepodmirenim obvezama većim od 3,500.000,00 kuna.