Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Podnijet optužni prijedlog protiv dvije osobe zbog zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, krivotvorenja službenih isprava i poticanja na  krivotvorenje službenih isprava

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podnijelo je Općinskom sudu u Varaždinu optužni prijedlog protiv hrvatske državljanke (1956.) i hrvatskog državljanina (1960.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 3. u svezi st. 1. KZ-a i čl. 337. st. 2. u svezi st. 1. KZ-a, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 3. u svezi st. 1. u svezi čl. 37. KZ-a, krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ-a i poticanja na krivotvorenje službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ-a u svezi čl. 37. KZ-a. (16. 11. 2010.)
Prvookrivljenicu se tereti za počinjenje jednog produljenog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti sa ukupno 48 pojedinačnih radnji i za počinjenje jednog produljenog kaznenog djela krivotvorenja službene isprave sa ukupno 48 pojedinačnih radnji, dok se drugookrivljenom stavlja na teret počinjenje jednog produljenog kaznenog djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti sa ukupno 48 pojedinačnih radnji, počinjenje jednog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, počinjenje jednog produljenog kaznenog djela poticanja na krivotvorenje službene isprave sa ukupno 48 pojedinačnih radnji i počinjenje kaznenog djela krivotvorenja službene isprave.
Prvookrivljenicu se tereti da je tijekom 2008. i 2009. godine kao specijalistica kliničke citologije u Općoj bolnici Varaždin, na traženje drugookrivljenika izvršila u Općoj bolnici Varaždin dijagnostičke pretrage PAPA testa za 48 pacijentica privatne poliklinike u kojoj je radio drugookrivljenik, ali izvršene pretrage i izrade nalaza nije evidentirala u dokumentaciji bolnice tako da privatnoj poliklinici uopće nisu izdani računi za izvršene pretrage pa ih privatna poliklinika nije niti platila. Na takav način pribavljena je protupravna imovinska korist za privatnu polikliniku na štetu Opće bolnice Varaždin u iznosu od 3.360 kuna.
Drugookrivljenika se tereti da je 3. rujna 2010. kao ginekolog u Općoj bolnici Varaždin kod jedne pacijentice izvršio prekid trudnoće te naložio da se za nju otvori bolnički karton i lažno upisao dijagnozu izvanmaternične trudnoće, a potom sastavio i lažnu odjelnu povijest bolesti s istom dijagnozom. U takvom slučaju pacijentica je izbjegla plaćanje troškova prekida trudnoće Općoj bolnici Varaždin od 1.000 kuna, a troškovi liječenja padaju na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji je Općoj bolnici Varaždin na temelju takvih neistinitih podataka priznao iskazane troškove pa je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje plaćanjem tih troškova pretrpio štetu u iznosu od 7.573,02 kune.