Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Donijeto rješenje o provođenju istrage protiv fizičke i pravne osobe

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1933.) i trgovačkog društva iz Varaždina zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona/11, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. al. 4. KZ-a/97, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a /11 i povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz čl. 626. st. 1. al. 2. Zakona o trgovačkim društvima. (28. 7. 2014.)
Okrivljenika se tereti da je od lipnja 2007. do ožujka 2009. godine u Varaždinu, kao direktor trgovačkog društva sklopio, u ime tog društva, sa samim sobom, kao fizičkom osobom, ugovor o najmu s ulaganjem, kojim on kao fizička osoba daje u najam društvu svoj poslovni prostor u Zagrebu radi obavljanja djelatnosti društva. Društvo se obvezalo snositi sve troškove preuređenja objekta iako uopće nije namjeravao da se u tom objektu obavlja bilo kakva djelatnost društva, već je postupao s ciljem da se taj objekt uredi na teret društva iako se radi o njegovom vlastitom stambenom objektu. Stoga je društvo platilo više od 370.000,00 kuna za obavljene građevinske radove na objektu, ali nakon toga ga uopće nije koristilo.
Okrivljenika se također tereti da kao direktor istog trgovačkog društva, u prijavi poreza na dodanu vrijednost za 2008. godinu nije uključio niti iskazao obvezu poreza na dodanu vrijednost sa osnova manjkova zaliha društva u visini većoj od 7,000.000,00 kuna, čime se društvo, izbjegavanjem plaćanja poreza na dodanu vrijednost većoj od 1,500.000,00 kuna, nepripadno okoristilo na štetu proračuna Republike Hrvatske.
Tereti ga se i da nije vodio poslovne knjige istog društva koje je po zakonu bio obvezan voditi i vodio ih tako da je otežana preglednost poslovanja i imovinskog stanja, te da od studenog 2012. godine nije zatražio da se nad društvom pokrene stečajni postupak, iako je to bio dužan učiniti jer je račun društva bio u neprekidnoj blokadi od listopada 2012. godine, s nepodmirenim obvezama većim od 3,500.000,00 kuna.