Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv dvojice okrivljenika i pravne osobe

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici je krajem 2017. godine donijelo rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1975. i 1980.) zbog osnovane sumnje da je prvookrivljenik počinio kaznena djela protiv službene dužnosti zlouporabom položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. KZ-a, a da je drugookrivljenik počinio kaznena djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ-a, te da je okrivljeno trgovačko društvo povredom dužnosti pravne osobe odgovorno za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave iz čl. 279. st. 1. KZ-a u vezi čl. 3. st. 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Rješenje o provođenju istrage je pravomoćno na dan objave ovog priopćenja. (8. 2. 2018.)

Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik kao odgovorna osoba dviju udruga iskoristio svoj položaj i ovlast te prekoračio svoje ovlasti te time sebi i drugima pribavio korist, kao i da je drugookrivljenik kao odgovorna osoba trgovačkog društva unio u poslovnu ispravu neistinite podatke pa je tim kaznenim djelima krivotvorenja službene isprave trgovačko društvo povrijedilo dužnost pravne osobe da knjiženja i druga evidentiranja treba obavljati potpuno, točno, pravodobno i uredno te bilježenje podataka u poslovne knjige temeljiti na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama.
Postoji osnovana sumnja da je od 5. siječnja 2015. do 22. svibnja 2017., prvookrivljeni predsjednik jedne udruge; ovlašten za njeno zastupanje, a bez rješenja nadležnog ureda državne uprave o odobravanju prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći; pozivao na uplatu dobrovoljnih priloga na račun kod jedne banke, te da je uplaćene dobrovoljne priloge (ukupno 990.094,35 kuna); u namjeri pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti za sebe i druge; s računa navedene udruge na maloprodajnim mjestima platio robu te podigao i zadržao za sebe gotovinu te određeni iznos isplatio za osobne obveze na zaštićeni račun kao i na ovršni račun. Osnovano se sumnja i da je, uz sebe, ovlastio za raspolaganje sredstvima na računu još dvije osobe koje su plaćale robu u maloprodaji i podizale gotovinu, a sve u svoju korist, te da je isplatio određeni iznos na račun trgovačkog društva čime je na opisani način oštetio udrugu za ukupno 400.163,69 kuna. Nakon toga je drugookrivljeni direktor trgovačkog društva; u cilju prikrivanja prethodno opisanih radnji, sastavio dva računa u kojima je neistinito naveo da je to društvo prodalo udruzi raznu robu u vrijednosti od 15.042,50 kuna.
Postoji osnovana sumnja i da je od 20. svibnja 2016. do 23. svibnja 2017., prvookrivljeni predsjednik druge udruge; ovlašten za njeno zastupanje, a bez rješenja nadležnog ureda državne uprave o odobravanju prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći; pozivao na uplatu dobrovoljnih priloga na račun te udruge koji se vodi kod druge banke, te da je uplaćene dobrovoljne priloge (ukupno 420.748,48 kuna); u namjeri pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti za sebe i druge; kao ovlaštena osoba za raspolaganje sredstvima te udruge po tom računu; s računa te udruge isplatio određene iznose na račun trgovačkog društva i na račun prve udruge te podigao i za sebe zadržao određeni iznos pričinivši ukupnu štetu od 250.687,50 kuna. Osnovano se sumnja i da je drugookrivljeni direktor trgovačkog društva; u namjeri prikrivanja navedenih isplata; sastavio tri računa u kojima je neistinito naveo da je to društvo prodalo toj drugoj udruzi raznu robu u vrijednosti od 65.418,75 kuna.