Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
Odbačena kaznena prijava protiv T. Picule i S. Uzbašića

Po primitku anonimne prijave protiv Tonine Picule, gradonačelnika Grada Velika Gorica, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. Kaznenog zakona, Odjel gospodarskog kriminaliteta PU zagrebačke proveo je izvide i nakon toga podnio kaznenu prijavu protiv Tonine Picule i Stjepana Uzbašića zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nesavjesnog rada u službi iz čl. 339. KZ-a te sklapanja štetnog ugovora iz čl. 294. st. 1. i 2. KZ-a i sklapanja štetnog ugovora u poticanju iz čl. 294. st. 1. i 2. KZ-a u svezi čl. 37. st. 1. KZ-a. (12. 7. 2010.)

Osumnjičenom T. Piculi se kaznenom prijavom stavlja na teret da je ostvario bitna obilježja kaznenog djela nesavjesnog rada u službi iz čl. 339. KZ-a prilikom sklapanja ugovora o zajmu između Grada Velike Gorice i TVG d.o.o.  na način da je kao gradonačelnik dogovorio s Alenom Konjevićem, direktorom TD TVG d.o.o., da podnese zahtjev za kratkoročnom pozajmicom, a nakon što je zahtjev podnesen naložio da se izradi prijedlog zaključka o odobrenju pozajmice društvu iako je znao da se radi o tek osnovanom društvu koje nema imovine, a zatim je prijedlog zaključka stavio na dnevni red 155. sjednice Gradskog poglavarstva koja je jednoglasno prihvatila zaključak o odobrenju pozajmice, a kako dospijećem zajam nije vraćen to je nastupila šteta za Grad Veliku Goricu.
Osumnjičenom S. Uzbašiću se prijavom stavlja na teret da je na poticaj T. Picule, kao direktor VG Vodoopskrba d.o.o. s trgovačkim društvom TVG d.o.o. 6. veljače 2009. zaključio uz suglasnost Nadzornog odbora ugovor o zajmu u iznosu od 500.000,00 kuna na rok od 6 mjeseci sa sredstvom osiguranja bjanko zadužnicama, čime da su počinili i to; osumnjičeni S. Uzbašić kazneno djelo sklapanja štetnog ugovora iz čl. 294. st. 1. i 2. KZ-a, a osumnjičeni T. Picula kazneno djelo sklapanja štetnog ugovora u poticanju iz čl. 294. st. 1. i 2. u svezi čl. 37. st. 1. KZ-a, a sve iz razloga što im je bilo poznato da je društvo TVG d.o.o. tek osnovano i da nema imovine, a kako društvo nije izvršilo povrat pozajmice to je nastupila šteta. 

Kaznena prijava je odbačena iz razloga jer se u ponašanju osumnjičenih Tonine Picule i Stjepana Uzbašića ne ostvaruju bitna obilježja prijavljenih kaznenih djela.
Naime, iz prikupljenih potrebnih obavijesti proizlazi da je osumnjičeni T. Picula, zbog nemogućnosti redovne uplate kojom bi bila izvršena dokapitalizacija istu izvršio kroz formu ugovora o zajmu čime je faktično izvršio dodatno ulaganje u navedeno trgovačko društvo, pa se dakle ne radi o nesavjesnom radu prilikom predlaganja donošenja zaključka o zajmu. Kako je dakle namjera sklapanja ugovora o zajmu bila dokapitalizacija radi razvoja i jačanja TVG d.o.o. pri čemu bi se povećao udjel Grada, a ne nanošenje štete Gradu Velika Gorica to je prijavu trebalo odbaciti. 
Svi razlozi koji su izloženi kod obrazloženja neostvarivanja kaznenog djela u ponašanju osumnjičenog T. Picule kao gradonačelnika Grada Velike Gorice pri sklapanju ugovora o zajmu primjenjivi su na njega i na osumnjičenog S. Uzbašića zbog kaznenog djela sklapanja štetnog ugovora, odnosno sklapanja štetnog ugovora u poticanju opisanog točkom 2. prijave, a sažeti u okolnosti da su se sredstva dodatnog ulaganja uplatila u formi zajma te da je štetu, ukoliko ona stvarno i nastupi, moguće vezati uz promijenjene okolnosti.