Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
Odbijen tužbeni zahtjev Jerine Malešević protiv Republike Hrvatske zbog naknade štete

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici zaprimilo je presudu Općinskog suda u Velikoj Gorici kojom je odbijen tužbeni zahtjev Jerine Malešević protiv Republike Hrvatske zbog naknade štete u iznosu od 473.883,00 kuna. (28. 6. 2013.)

Tužiteljica je tužbom zahtijevala naknadu štete s osnova nezakonitog rada Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu, smatrajući da je Zemljišno-knjižni odjel proveo nezakonitu uknjižbu stana u knjigu položenih ugovora u korist Z. S. A., jer je trebala biti provedena uknjižba istog stana zaprimljena po prijedlogu tužiteljice. Državno odvjetništvo je u cijelosti osporilo tužbeni zahtjev tužiteljice smatrajući da je isti neosnovan.
Nakon provedenog postupka Općinski sud u Velikoj Gorici je prihvatio stav državnog odvjetništva i odbio tužbeni zahtjev tužiteljice kao neosnovan pozivom na odredbu čl. 105. st. 1. Zakona o sudovima (NN 28/13), jer tužiteljica tijekom postupka nije dokazala nezakonit i nepravilan rad suda, te odredbu čl. 105. Zakona o zemljišnim knjigama (NN 91/96 i 68/98), koja je u vrijeme navodnog štetnog događaja bila na snazi, koja je dozvoljavala podnositelju neurednog prijedloga za upis odnosno prijedloga kojemu nisu priloženi svi nužni prilozi da u primjerenom roku ukloni nedostatke.
Jerina Malešević dužna je Republici Hrvatskoj naknaditi prouzročeni parnični trošak.