Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici
Nisu utvrđeni elementi kaznenog djela za koje je podnesena anonimna kaznena prijava

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici je, po primitku anonimne kaznene prijave protiv odgovornih osoba grada Virovitice na čelu sa gradonačelnikom vezano za obnovu i rekonstrukciju Gradskog dvorca i rekonstrukciju Gradskog parka u središtu Virovitice, provelo potrebne izvide radi utvrđivanja istinitosti navoda u anonimnoj prijavi. Analizom rezultata provedenih izvida nisu utvrđeni elementi kaznenog djela za koje je podnesena anonimna kaznena prijava kao niti elementi nekog drugog kaznenog djela. (18. 6. 2018.)

Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici zaprimilo je anonimnu kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba grada Virovitice na čelu sa gradonačelnikom vezano za obnovu i rekonstrukciju Gradskog dvorca i rekonstrukciju Gradskog parka u središtu Virovitice, u kojoj se navodi da se u osnovi radi o gotovo potpunom uništenju jednog spomenika kulture, te spomenika parkovne arhitekture, budući da su posječena gotovo sva stabla koja su sađena u prvoj polovici 19. stoljeća kada je park i nastao te da se radi o zdravim stablima.
Prema navodima autora anonimne prijave, radilo bi se o teškom kaznenom djelu protiv okoliša uništavanjem zaštićenih prirodnih vrijednosti iz čl. 200. st. 1. u svezi čl. 214. st. 5. Kaznenog zakona budući da spomenik parkovne arhitekture temeljem čl. 111. Zakona o zaštiti prirode predstavlja zaštićenu prirodnu vrijednost.

Ovo državno odvjetništvo provelo je potrebne izvide radi utvrđivanja istinitosti navoda u anonimnoj prijavi tijekom kojih je Grad Virovitica dostavio ovom državnom odvjetništvu svu potrebnu dokumentaciju s pojašnjenjem tijeka provedbe Projekta obnove i rekonstrukcije gradskog parka. Iz pribavljene dokumentacije proizlazi kako se u gradu Virovitica od 25. kolovoza 2016. provodi europski projekt pod nazivom Integrirani razvojni projekt "5 do 12 za Dvorac" kojeg financira Europski fond za regionalni razvoj. Projekt je ukupne vrijednosti preko 81 milijun kuna od čega 66 milijuna financira Europska unija, a za sve zahvate i aktivnosti u projektu, Grad ima svu potrebnu dokumentaciju što proizlazi iz činjenice da je projekt prošao svih sedam faza evaluacije.
O cjelokupnoj provedbi tog projekta i za samo dobivanje građevinske dozvole ishođene su potvrde Glavnog projekta od više institucija (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo kulture, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Virovitičko-podravske županije) te je cijeli projekt obnove i rekonstrukcije gradskog parka u Virovitici, u konačnici, u velikom dijelu sufinancirala Europska unija kroz određene fondove, a čija sredstva, po ocjeni, ne bi bila odobrena da nisu odrađena u skladu sa zakonskim propisima.
Iz potvrde Republike Hrvatske odnosno Ministarstva kulture (Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Požegi) potvrđen je Glavni projekt za rekonstrukciju i obnovu gradskog parka u Virovitici na koji je Konzervatorski odjel u Požegi izdao posebne uvjete zaštite koji su ispoštovani navedenim Glavnim projektom.
Ujedno, Hrvatski šumarski institut napravio je nadzor i procjenu potrebe rušenja stabala u gradskom parku u Virovitici te dao konačnu odluku koja je stabla potrebno srušiti zbog starosti i bolesti, odnosno koja stabla ostaju. Izvedbenom projektu za rekonstrukciju i obnovu Gradskog parka u Virovitici priložena je i legenda, plan obnove i nove sadnje, kao dopuna Izvedbenom projektu, Projekt krajobraznog uređenja s novoplaniranim stanjem i prikazom zadržanog zelenila kao i preslika izvoda iz katastarskog plana iz 1862. godine reambulirano 1900. godine od Virovitičko-podravske županije (Područni ured za katastar Virovitica).

Prema tome, analizom svega navedenog, nisu utvrđeni elementi kaznenog djela za koje je podnesena anonimna kaznena prijava kao niti elementi nekog drugog kaznenog djela.