Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru
Podnesene žalbe protiv presuda Trgovačkog suda u Osijeku

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru 3. prosinca 2018. podnijelo je Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske žalbu protiv presude Trgovačkog suda u Osijeku kojom je naloženo tuženoj Republici Hrvatskoj da trgovačkom društvu iz Vinkovaca isplati naknadu štete od poplave u iznosu od 3.649.484,88 kuna i žalbu protiv međupresude kojom je utvrđena odgovornost Republike Hrvatske za štetu nastalu poplavom tužitelju trgovačkom društvu iz Gunje. (4. 12. 2018.)

Žalbe su podnesene iz svih žalbenih razloga iz čl. 353. Zakona o parničnom postupku.
Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru smatra kako u ovim pravnim stvarima ne postoje pravne pretpostavke za odgovornost Republike Hrvatske jer nema objektivne odgovornosti za štete nastale od opasne stvari, a niti je do štete došlo zbog protupravnosti ili nepravilnog rada tijela za koja Republika Hrvatska odgovara.
Šteta nastala od poplave posljedica je elementarne nepogode koja se smatra višom silom.
Pobijanim presudama počinjene su bitne povrede odredaba parničnog postupka, povreda materijalnog prava, a činjenično stanje je nepotpuno i pogrešno utvrđeno. Sukladno tome, predloženo je da drugostupanjski sud, uvažavajući žalbene razloge preinači i u cijelosti odbije tužbeni zahtjev tužitelja, uz dosuđivanje parničnih troškova ili da tu presudu ukine i vrati je prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.