Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Priopćenje radi točnog informiranja javnosti

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje priopćenje radi točnog informiranja javnosti s obzirom na današnju odluku predsjednice optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu kojom je odbačena optužnica ovog državnog odvjetništva protiv okrivljenog V. M. zbog počinjenja kaznenog djela iz članka 337. stavak 1. i 4. Kaznenog zakona/97 i dr. (16. 12. 2014.)

Sukladno članku 230. stavku 1. Zakona o kaznenom postupku, nakon završene istrage ili istraživanja državni odvjetnik je dužan u roku od petnaest dana od dana upisa završetka istrage ili istraživanja u upisnik kaznenih prijava podignuti optužnicu ili obustaviti istragu odnosno odbaciti kaznenu prijavu. U složenim predmetima taj rok iznosi trideset dana.
U stavku 5. istog članka Zakona o kaznenom postupku navodi se da će se, ako državni odvjetnik u rokovima iz stavka 1. ne podigne optužnicu, smatrati da je odustao od kaznenog progona.

Budući da je u navedenom predmetu optužnica, uslijed omaške zamjenica državne odvjetnice, podignuta jedan dan nakon proteka roka iz članka 230. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku, predsjednica optužnog vijeća je odbacila optužnicu.
Odredba članka 500. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku predviđa da; u slučaju da je do propuštanja roka za podizanje optužnice došlo zbog stegovnog djela državnog odvjetnika koje je utvrđeno odlukom Državnoodvjetničkog vijeća; ovlašteni tužitelj može u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke Državnoodvjetničkog vijeća, a najkasnije u roku od šest mjeseci od propuštanja roka, podnijeti zahtjev za obnovu postupka.

Slijedom navedenog, ovlašteni tužitelj odnosno županijska državna odvjetnica u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu će pokrenuti stegovni postupak protiv zamjenica županijske državne odvjetnice odgovornih za propuštanje roka nakon čega će to državno odvjetništvo podnijeti Županijskom sudu u Zagrebu prijedlog za obnovu postupka protiv okrivljenog V. M.