Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru
Ispitan 65-godišnjak i predloženo određivanje istražnog zatvora

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru je 18. veljače 2020. ispitalo privedenog slovenskog državljanina (1955.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela protiv gospodarstva utajom poreza ili carine iz čl. 256. st. 3. u vezi st. 1. Kaznenog zakona i povredom obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. KZ-a, te kaznenog djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. KZ-a, sve u svezi čl. 51. KZ-a. (20. 2. 2020.)

Postoji osnovana sumnja da 65-godišnjak od 23. veljače 2017. do 1. svibnja 2018. u Kolanu i na području Zadarske županije, kao direktor i odgovorna osoba trgovačkog društva; u nakani da njegovo trgovačko društvo izbjegne plaćanje poreza velikih razmjera, neplaćanjem poreza na dodanu vrijednost; u podnesenim prijavama poreza na dodanu vrijednost za ožujak i travanj 2017. godine nije iskazao izlazne račune, ispostavljene drugim trgovačkim društvima, a koji su plaćeni njegovom društvu, niti je račune knjižio u poslovnim knjigama svog društva, a izvršena plaćanja temeljem isporučene robe je neistinito u dnevniku knjiženja društva prikazao kao da se radi o danim zajmovima tih društava njegovom društvu. Sve je za posljedicu imalo manje obračunati i plaćeni porez na dodanu vrijednost u iznosu od 93.839,17 kuna.
Osnovano se sumnja i da nije prijavio i ishodio pravomoćno odobrenje za poslovanje duhanskom sirovinom zbog čega njegovo društvo nije uvedeno u registar trošarinskih obveznika, pa je tako bez potrebitog odobrenja u razdoblju od 6. travnja do 22. rujna 2017. u Republiku Hrvatsku, u više navrata od trgovačkih društava iz Slovenije i Grčke nabavio duhansku sirovinu te poslovao s duhanskom sirovinom u ukupnoj količini od 111.672,000 kilograma. Na opisani je način, osnovano se sumnja, nezakonito raspolagao duhanskom sirovinom, koja je na količinu od 111.672,000 kilograma od strane carinske uprave naknadno utvrđena tijekom provođenja nadzora zakonitosti poslovanja trošarinskim proizvodima u njegovom društvu, u ukupnom iznosu od 67.003,200,00 kuna. Navedeni iznos trošarine je, osnovano se sumnja, propustio obračunati i platiti, što sve nije evidentirao u poslovnim knjigama društva niti je iskazao u podnesenim mjesečnim prijavama poreza na dodanu vrijednost na temelju kojih je od svibnja do prosinca 2017. godine bio dužni iskazati obvezu poreza na dodanu vrijednost prema Poreznoj upravi. Osumnjičenik je, prema navedenom, tijekom cijele 2017. godine u dostavljenim mjesečnim prijavama poreza na dodanu vrijednost neistinito iskazivao da njegovo društvo nije imalo stjecanja i otuđenja dobara, što je za posljedicu imalo manje plaćeni porez na dodanu vrijednost u iznosu od 17.575.141,63 kuna. Ujedno, za 2017. godinu nije utvrdio obvezu poreza na dobit niti podnio godišnju prijavu poreza na dobit za iznos od 191.844,09 kuna što je utvrđeno u postupku nadzora poreznog tijela kojim je utvrđeno da u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. njegovo trgovačko društvo nije raspolagalo poslovnom dokumentacijom niti je iskazalo prihode ostvarene tijekom 2017. godine, čime je oštetio proračun Republike Hrvatske za ukupno 84.672.180,80 kuna.
Postoji osnovana sumnja i da kao direktor i odgovorna osoba trgovačkog društva nije ustrojio vođenje poslovnih knjiga, tako da nije vodio dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige, niti je sastavljao temeljene financijske izvještaje i bilancu, račun dobiti i gubitaka, prijavu poreza na dobit, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. 

Sucu istrage Županijskog suda u Zadru predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke.