Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbijen tužbeni zahtjev PAN-Papirna industrija d.o.o. Zagreb protiv prvotuženika Centar za restrukturiranje i prodaju i drugotuženika Republike Hrvatske

Pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vođen je postupak po tužbi tužitelja PAN-Papirne industrije d.o.o. Zagreb protiv prvotuženika Centar za restrukturiranje i prodaju i drugotuženika Republike Hrvatske radi isplate 35,445.335,41 kune sa zakonskom zateznom kamatom od 23. lipnja 2003. pa do isplate; a na ime navodnog stjecanja bez osnove strojeva navedenih u tužbi u vrijednosti 1,495.009,45 kune zadržanih na plantaži Borinci, Jarmina te naknade štete u iznosu od 33,950.344,00 kune za razdoblje od 2003. do  2008. godine na ime izmakle dobiti. (2. 1. 2015.)
Nakon provedenog dokaznog postupka Trgovački sud u Zagrebu je prihvatio navode iz odgovora na tužbu i podnesaka Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u dijelu u kojem je odbacio tužbu tužitelja PAN - Papirna industrija d.o.o., Zagreb u odnosu na Republiku Hrvatsku za isplatu s osnova naknade štete iznosa od 33,950.344,00 kune sa zakonskom zateznom kamatom od 23. lipnja 2003. pa do isplate, iz razloga jer tužbeni zahtjev nije identičan postavljenom zahtjevu za mirno rješenje spora. Istodobno, odbijen je i tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na Republiku Hrvatsku za isplatu iznosa od 1,495.009,45 kune sa zakonskom zateznom kamatom od 23. lipnja 2003. pa do isplate, iz razloga što je nastupila zastara.
Tužitelj je obvezan  Republici Hrvatskoj naknaditi parnični trošak u iznosu od 800.500,00 kune u roku od 8 dana. U odnosu na prvotuženika, Centar za restrukturiranje i prodaju, tužbeni zahtjev je odbijen zbog nastupa zastare.