Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Prihvaćen odgovor državnog odvjetništva na tužbu i odbijen tužbeni zahtjev JUGOBANKE a.d. u stečaju

Pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vođen je postupak po tužbi tužitelja JUGOBANKA a.d. u stečaju, Beograd, Republika Srbija protiv Republike Hrvatske radi isplate naknade u visini od 108,534.495,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe do isplate, na ime tržišne vrijednosti nekretnina na kojima je prednik tužitelja bio nositelj prava korištenja i upravljanja na području Republike Hrvatske, s pozivom na odredbe Aneksa G Ugovora o sukcesiji. (4. 11. 2014.)
Nakon provedenog dokaznog postupka Trgovački sud u Zagrebu je prihvatio pravno shvaćanje Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu izneseno u odgovoru na tužbu te tijekom postupka i donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev tužitelja. Naime, sud je prihvatio argumente Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu da Ugovor o pitanjima sukcesije sadrži samo načela za čiju primjenu bi trebalo sklopiti dodatne ugovore, a takve ugovore Republika Hrvatska s Republikom Srbijom nije sklopila.