Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv trojice okrivljenika zbog počinjenja gospodarskih kaznenih djela

Županijsko državno odvjetništvo Zagrebu podiglo je optužnicu protiv slovenskog državljanina (1952.) zbog poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi čl. 37. st. 1. Kaznenog zakona/11, hrvatskog državljanina (1958.) zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ-a/11 te hrvatskog državljanina (1972.) zbog poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi čl. 37. st. 1. KZ-a/11. (5. 5. 2016.)

Okrivljenike se tereti da su; nakon što je između nadležne agencije za sanaciju državnih banaka kao preuzimatelja tražbine jedne banke prema jednom trgovačkom društvu iz Kopra (direktor je prvookrivljenik); 5. ožujka 1999. zaključen sporazum kojim uređuju međusobne odnose, kao i ugovor o prijenosu te tražbine na trgovačko društvo iz Buzeta i trgovačko društvo iz Roča. U cilju realizacije tog sporazuma i ugovora, prvookrivljenik i drugookrivljeni  direktor trgovačkog društva iz Buzeta su s direktorom trgovačkog društva iz Roča i direktorom agencije zaključili više pravnih poslova i donijeli odgovarajuće odluke kako bi realizirali dogovoreno. Na opisani način agencija je unošenjem tražbine u temeljni kapital društva stekla poslovni udio od 51 posto u svakom od ta dva trgovačka društva, a slovensko društvo je, nakon što je u temeljni kapital unijelo nekretnine u Zagrebu i Buzetu, steklo sukladno sporazumu 49 posto poslovnih udjela u ta dva društva.
Prvookrivljenik je potom 9. ožujka 2001. u Zagrebu; u nakani pribavljanja nepripadne koristi slovenskom trgovačkom društvu a na štetu trgovačkog društva iz Buzeta kao i na štetu agencije; zaključio s trgovačkim društvom iz Zagreba (direktor je trećeokrivljenik) kupoprodajni ugovor o kupnji nekretnine u Zagrebu površine 7094 kvadratnih metara (zemljište i zgrada tlocrtne površine 3536 kvadratnih metara) za iznos od 6,600.000,00 DEM u korist slovenskog trgovačkog društva, usprkos prethodno opisanih sklopljenih pravnih poslova.
Nakon što je trećeokrivljenik 29. kolovoza 2001. podnio prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na naznačenoj nekretnini, drugookrivljenika se tereti da je na traženje prvookrivljenika i trećeokrivljenika; a pritom svi postupajući u nakani pribavljanja nepripadne koristi slovenskom trgovačkom društvu na štetu trgovačkog društva iz Buzeta; 18. prosinca 2001. kao direktor trgovačkog društva iz Buzeta, trgovačkom društvu iz Kopra izdao izjavu kojom daje suglasnost da trgovačko društvo iz Zagreba ishodi uknjižbu prava vlasništva nekretnine u zemljišne knjige Općinskog suda u Zagrebu.
Navedenu izjavu drugookrivljenik je izdao iako je znao da je Držano odvjetništvo Republike Hrvatske mišljenjem od 30. studenog 2001. uknjižbu prava vlasništva trgovačkog društva iz Zagreba na naznačenoj nekretninu uvjetovalo dostavljanjem potvrde da je kupoprodajna cijena plaćena trgovačkom društvu iz Buzeta kao i pod uvjetom da agencija da suglasnost na  kupoprodajnu cijenu od 6,600.000,00 DEM,
Kako bi omogućili uknjižbu prava vlasništva u zemljišnoj knjizi na toj nekretnini u korist kupca odnosno trgovačkog društva iz Zagreba, a na štetu trgovačkog društva iz Buzeta te time i agencije kao imatelja udjela u tom trgovačkom društvu, nakon što je to od njih zatražio trećeokrivljenik, drugookrivljeni direktor trgovačkog društva iz Buzeta i prvookrivljeni direktor slovenskog trgovačkog društva su zajedno potpisali potvrdu od 20. prosinca 2001. u kojoj je neistinito naznačeno da je trgovačko društvo iz Zagreba kupoprodajnu cijenu za nekretninu isplatilo trgovačkom društvu iz Buzeta, temeljem koje je agencija 21. ožujka 2002. i dala suglasnost na visinu postignute cijene ne sumnjajući u vjerodostojnost te potvrde.

Prvookrivljenik i drugookrivljenik su potom 27. ožujka 2002. potpisali i očitovanje kojim, osim ispravljanja pogreške u površini nekretnine (navodeći da se radi o površini 7694 kvadratnih metara) dopuštaju da se trgovačko društvo iz Zagreba upiše kao zemljišnoknjižni vlasnik nekretnine s ispravljenim podatkom o površini čestice, iako su znali da je kupoprodajna cijena isplaćena u korist slovenskog trgovačkog društva, a ne trgovačkog društva iz Buzeta.
Trećeokrivljeni direktor zagrebačkog trgovačkog društva (kupac nekretnine) je ishodio navedene isprave znajući da kupoprodajnu cijenu za nekretninu nije platio u korist trgovačkog društva iz Buzeta, a nakon toga je putem punomoćnika 1. travnja 2002., kao predlagatelj upisa predao dokumentaciju za upis Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, koji je 12. srpnja 2002. rješenjem dozvolio upis prava vlasništva u korist tog trgovačkog društva iz Zagreba.

Slijedom navedenog, trojicu okrivljenika se tereti da su pribavili nepripadnu dobit trgovačkom društvu iz Kopra u iznosu od 6,600.000,00 DEM (u protuvrijednosti od 25,899.950,00 kuna) na štetu trgovačkog društva iz Buzeta, uslijed čega je smanjen nominalni iznos ukupnog temeljnog kapitala trgovačkog društva iz Buzeta d.o.o. u naznačenoj vrijednosti.