Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv 46-godišnjaka zbog zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja isprave te zlouporabe položaja i ovlasti

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1969.) zbog počinjenja dva kaznena djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292. stavka 2. Kaznenog zakona/97 i dva kaznena djela krivotvorenja službene isprave iz članka 312. stavak 1. KZ-a/97 te kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. i 2. KZ-a/97. (9. 8. 2015.)

Okrivljenika se tereti da je od 4. siječnja 2008. do 29. siječnja 2009. u Zagrebu, kao direktor jednog trgovačkog društva i ovlaštenik raspolaganja sredstvima po računu tog društva; od 1. siječnja do 14. srpnja 2008. upisan kao direktor u sudski registar, a od 14. srpnja 2008. pa nadalje, kao osoba koja je, nakon sklapanja ugovora o ustupu poslovnog udjela s drugom osobom od 9. srpnja 2008. i upisa te osobe kao direktora društva u sudski registar; nastavila stvarno voditi poslove tog trgovačkog društva i odlučivati o raspolaganju njegovom imovinom, u nakani da pribavi nepripadnu korist za to trgovačko društvo, izuzeo financijsku imovinu tog trgovačkog društva u svoju korist, u iznosu od 1,975.744,07 kuna.
Tereti ga se da iako je znao kako takvo izuzimanje imovine predstavlja njegov dohodak od kapitala, nije istodobno s isplatom primitaka, u ime tog trgovačkog društva obračunavao i uplaćivao porez na dohodak od kapitala. Kako bi prikrio veći dio te porezne obveze, okrivljenika se tereti da je 9. srpnja 2008. sastavio ugovor o ustupu poslovnog udjela, u kojem je neistinito naveo da prenosi poslovni udjel u tom trgovačkom društvu drugoj osobi za iznos od 1,500.000,00 kuna, te istog dana sastavio i Dodatak tom ugovoru kojim se utvrđuje mogućnost da mu navodni stjecatelj poslovnih udjela iznos cijene prijenosa poslovnog udjela isplati iz sredstava tog trgovačkog društva. Navedeni ugovor je tijekom 2010. godine predočio Poreznoj upravi prilikom nadzora obračuna i plaćanja poreznih davanja.
Na opisani način, okrivljenika se tereti, da je oštetio državni proračun s osnove poreza na dohodak od kapitala u iznosu od 1,178.041,25 kuna te proračun Grada Zagreba s osnove prireza na porez na dohodak od kapitala u iznosu od 212.047,42 kuna odnosno pribavio nepripadnu korist trgovačkom društvu u iznosu od 1,390.088,67 kuna.

Okrivljenika se tereti da je od 14. siječnja 2008. do 31. prosinca 2009. u Zagrebu, stvarno vodeći poslove drugog trgovačkog društva; kojem je od svibnja 2008. godine bio direktor; i nakon zaključivanja ugovora o prijenosu poslovnog udjela sa jednom osobom 23. prosinca 2009., na prethodno opisan istovjetan način izuzimao financijsku imovinu tog trgovačkog društva, i to ukupan iznos od 1,463.927,26 kuna. Znajući da takvo izuzimanje imovine predstavlja njegov dohodak od kapitala, okrivljenika se tereti da nije, istodobno s isplatom primitaka, u ime tog trgovačkog društva obračunavao i uplaćivao porez na dohodak od kapitala. U cilju prikrivanja većeg dijela te porezne obveze, okrivljenika se tereti da je naložio da se u poslovnim knjigama trgovačkog društva obavi knjiženje dijela isplaćenog mu iznosa od 1,100.000,00 kuna kao isplatu udjela-potraživanje od novog vlasnika, prikazujući neistinito da mu je navodni stjecatelj poslovnih djela platio cijenu tih udjela u iznosu 1,100.000,00 kuna iz sredstava društva. Takav je ugovor u tu svrhu i predočio tijekom 2010. godine Poreznoj upravi pri nadzoru obračuna i plaćanja poreznih davanja te godine.
Na opisani način, okrivljenika se tereti da je prikratio državnom proračunu s osnove porez na dohodak od kapitala iznos od 872.869,42 kuna te proračunu Grada Zagreba s osnove prireza na porez na dohodak od kapitala iznos od 157.116,49 kuna odnosno pribavio nepripadnu korist trgovačkom društvu u iznosu od 1,029.985,91 kuna.

Okrivljenog 46-godišnjaka se tereti i da je, nakon što je od 16. rujna 2008. do 23. veljače 2009. u Zagrebu; kao osoba koja je stvarno vodila poslove trgovačkog društva (opisano u  prvom odlomku) i raspolagala novčanim sredstvima tog društva, s računa tog trgovačkog društva koji se vodi u jednoj banci u Republici Hrvatskoj, na račun trgovačkog društva registriranog u Sjedinjenim Američkim Državama (u kojem je imatelj stopostotnog uloga), d 17. rujna 2008. do 26. ožujka 2009. doznačio 263.905,00 eura (protuvrijednost od 1,902.030,75 kuna) te nakon toga, neosnovano raspolagao tako uplaćenim iznosom u osobnu korist. Okrivljenik se na opisani način okoristio za 263.905,00 eura odnosno 1,902.030,75 kuna te za navedeni iznos oštetio trgovačko društvo iz Zagreba.