Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podnijeta žalba protiv presude Općinskog radnog suda u Zagrebu

Općinski radni sud u Zagrebu objavio je 1. veljače 2019. presudu kojom se nalaže tuženicima Republici Hrvatskoj i Gradu Šibeniku isplatiti tužitelju F. L. imovinsku i neimovinsku štetu koja mu je nastala u štetnom događaju od 30. kolovoza 2007. prilikom vatrogasne intervencije na Kornatu. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je protiv citirane presude, u usvajajućem dijelu, podnijelo žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primjene materijalnog prava. (14. 2. 2019.)
Podsjetimo, prvostupanjski sud utvrdio je odgovornost Republike Hrvatske za štetu po objektivnom kriteriju te dosudio tužitelju neimovinsku štetu u iznosu od 1.750.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 3. ožujka 2009. do isplate, te imovinsku štetu u slijedećim iznosima: 569.700,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana presuđenja do isplate na ime tuđe pomoći i njege te mjesečnu rentu u iznosu od 4.500,00 kn; iznos od 383.155,92 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na pojedine mjesečne iznose, na ime izgubljene zarade; iznos od 201.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana presuđenja do isplate, na ime troškova medicinskih preparata te mjesečnu rentu s tog osnova u iznosu od 1.500,00 kn mjesečno.
Tužbeni zahtjev odbijen je za iznos od 2.150.000,00 kn s pripadajućim kamatama, s osnova neimovinske štete, kao i u dijelu koji se odnosi na isplatu zakonskih zateznih kamata na iznose imovinske štete, koje teku prije dana presuđenja. Tužitelju su dosuđeni troškovi parničnog postupka u iznosu od 617.976,62 kn, a Republici Hrvatskoj u iznosu od 179.083,80 kn.