Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv četiri osobe zbog kaznenih djela protiv službene dužnosti

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1960. i 1958.) i dvije hrvatske državljanke (1985. i 1969.) zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela protiv službene dužnosti, odnosno da je prvookrivljenik počinio zlouporabu položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. u svezi čl. 52. KZ-a/11; drugookrivljenik zlouporabu položaja i ovlasti poticanjem opisanim u čl. 291. st. 1. i 2. u svezi čl. 52. i čl. 37. KZ/11; trećeokrivljenica zlouporabu položaja i ovlasti pomaganjem iz čl. 291. st. 1. i 2. u svezi čl. 52. i čl. 38. KZ-a, a četvrtookrivljenica zlouporabu položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. KZ-a/11. (19. 7. 2016.)

Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik kao ravnatelj jednog nacionalnog centra; u nakani da omogući pribavljanje nepripadne materijalne dobiti drugookrivljeniku i trećeokrivljenici te drugim osobama; od sredine travnja 2007. do početka svibnja 2013. godine u Zagrebu, isplatama po osnovi nepostojećeg rada studenata za navedeni centar, na traženje drugookrivljenika odobravao da se u centru plaćaju računi drugog centra izdanih tom centru po osnovi ugovora o djelu redovitih studenata (najmanje 2,883.639,00 kuna) znajući da studenti koji su na tim ugovorima naznačeni kao izvršitelji poslova za centar nisu obavili poslove navedene u ugovorima. U cilju realizacije opisanog pronalazili su studente koji su donosili trećeokrivljenici obrasce ugovora o djelu redovitog studenta s upisanim o podatkom o svom imenu, uz dogovoreni postotak od najmanje 10 posto od iznosa vrijednosti navodno obavljenog posla. Nakon toga su ispisivali neistinite podatke u obrascima ugovora o vrsti obavljenog posla, cijeni rada i iznosu naknade za obavljeni rad, a te je ugovore ovjeravao svojim potpisom prvookrivljenik te odobravao plaćanje računa drugog centra izdanih s osnove takvih ugovora. Nakon što su na tekuće račune studenata, čija su imena naznačena u tim ugovorima, uplaćeni neto novčani iznosi iz ugovora, njih najmanje 39-ero je, a po obavljenom plaćanju nacionalnog centra drugom centru, novac umanjen za iznos dogovorenog postotka za učinjenu uslugu, po podizanju predavali trećeokrivljenici koja je novac dijelom predavala drugookrivljeniku a dijelom zadržavala u osobnu korist te u korist drugih osoba (ukupni iznos od najmanje 2,883.639,00 kuna).
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik kao ravnatelj jednog nacionalnog centra od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2013. u Zagrebu; u nakani da jednom trgovačkom društvu iz Zagreba, protivno Zakonom o javnoj nabavi propisanom postupku javne nabave omogući nabavu za centar sigurnosnih vrećica za pakiranje ispitnog materijala; nije proveo za tu nabavu otvoreni postupak javne nabave propisan zakonom. Osnovano se sumnja da je tu nabavu ugovorio s tim trgovačkim društvom koje je centru isporučilo svake godine u navedenom razdoblju vrećice u vrijednosti od 520.299,60 kuna bez PDV-a, u vrijednosti od 771.200,00 kuna bez PDV-a, u vrijednosti od 808.908,00 kuna bez PDV-a i u vrijednosti od  572.042,06 kuna.
Osnovano se sumnja i da od 12. ožujka 2010. do 29. studenog 2013. u Zagrebu; u nakani da jednom trgovačkom društvu iz Umaga protivno Zakonom o javnoj nabavi propisanog postupka javne nabave omogući obavljanje usluga informatičke pripreme i obrade podataka za centar; nije proveo za obavljanje tih usluga otvoreni postupak javne nabave propisan navedenim propisom. Za obavljanje te usluge je, osnovano se sumnja, angažirao to trgovačko društvo koje ih je obavljalo u 2010. godini (u vrijednosti od 1,279.347,41 kuna), u 2011. godini (u vrijednosti od 911.288,55 kuna) i u 2013. godini (u vrijednosti od 786.437,80 kuna) što je to trgovačko društvo privilegiralo na tržištu javnih sredstava i time mu bilo od koristi. 
Postoji osnovana sumnja da prvookrivljenik od 25. studenog 2008. do 6. svibnja 2013. u Zagrebu; u nakani da većem broju fizičkih osoba protivno Zakonu o javnoj nabavi propisanog postupka javne nabave omogući obavljanje za centar poslova likovnog i grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak materijala; nije proveo za obavljanje iste usluge otvoreni postupak javne nabave propisan zakonom. Za obavljanje te usluge je, osnovano se sumnja, angažirao više fizičkih osoba i jedan obrt čime je tim osobama omogućio da navedene usluge za centar obavljaju bez prethodnog provođenja zakonom propisanog postupka javnog nadmetanja s drugim osobama To je te osobe privilegiralo na tržištu javnih sredstava i tako im bilo od koristi u ukupnoj vrijednosti od 2,294.074,97 kuna.
Postoji osnovana sumnja i da je prvookrivljenik u svojstvu ravnatelja centra od 15. prosinca  2010. do 30. studenog 2012. u Zagrebu; protivno odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama kojim je propisano da se u javnu službu, koju obavlja centar, radi ispunjenja ustavne odredbe o jednakoj dostupnosti javnih službi svim građanima Republike Hrvatske za zasnivanje radnog odnosa raspisuje natječaj; u nakani da isključi takvu dostupnost radnog mjesta za više različitih radnih mjesta u centru drugim zainteresiranim osobama, a u korist osam osoba, bez raspisivanja i provođenja postupka javnog natječaja s tim osobama sklopio ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme. Tako im je omogućio zasnivanje radnog odnosa bez provođenja postupka odabira kandidata natjecanjem s drugim zainteresiranim osobama što je za te osobe bilo od osobne koristi.
Postoji osnovana sumnja da četvrtookrivljenica kao vršitelj dužnosti ravnatelja nacionalnog centra 5. veljače 2014. u Zagrebu; u nakani da jednom trgovačkom društvu protivno Zakonu o javnoj nabavi propisanom postupku javne nabave omogući nabavu za centar sigurnosnih vrećica za pakiranje ispitnog materijala, nije provela za tu nabavu otvoreni postupak javne nabave propisan zakonom. Tu je nabavu ugovorila s tim društvom čime je tom društvu omogućila da vrećice za centar (u obračunatoj vrijednosti od 898.500,00 kuna) nabavlja bez prethodnog provođenja postupka javnog nadmetanja s drugim gospodarskim subjektima propisanog naprijed navedenim zakonskim odredbama, što je to trgovačko društvo privilegiralo na tržištu javnih sredstava i time mu bilo od koristi.