Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbijena žalba tužitelja Šezdesetšeste P. Zadruge

U parničnom predmetu tužitelja Šezdesetšesta P. Zadruga za izgradnju prometnica, Zagreb, protiv Republike Hrvatske, zaprimljena je presuda Županijskog suda u Zagrebu od 6. rujna 2016., kojom je odbijena žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena presuda prvostupanjskog suda. (19. 10. 2016.)

Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja Šezdesetšeste P. Zadruge za isplatu iznosa od ukupno 146,724.654,00 kuna, zajedno s kamatom tekućom od lipnja 2002. godine do isplate. Ujedno, presudom je tužitelju naloženo da nadoknadi Republici Hrvatskoj parnični trošak u iznosu od 2,332.909,00 kuna.
Drugostupanjski sud je, kao i prethodno prvostupanjski sud, prihvatio navode državnog odvjetništva kako tužitelj nije dokazao u postupku da bi 66. Pukovnija kao ustupitelj potraživanja bila (zasebna) pravna osoba pa da bi mogla biti nositelj tražbine koja je bila predmetom Ugovora o cesiji sklopljenog 2005. godine između 66. Pukovnije kao ustupitelja tražbine i tužitelja Šezdesetšeste P. Zadruge kao preuzimatelja tražbine. Ugovor o cesiji je bio sklopljen vezano za potraživanja 66. Pukovnije prema Republici Hrvatskoj za obavljene radove na izgradnji dionica autoceste Zagreb-Split.