Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv više osoba zbog zlouporabe položaja i ovlasti

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je podiglo pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv pet hrvatskih državljana i jedne pravne osobe, i to protiv prvookrivljenog (1970.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. KZ-a, drugookrivljenika (1948.) i trećeokrivljenika (1967.) zbog kaznenog djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. u svezi čl. 37. KZ-a; četvrtookrivljenika (1962.) i petookrivljenika (1965.) zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. u svezi čl. 38. KZ-a i šestookrivljenog trgovačkog društva E.g. d.o.o. iz Vukovara zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. KZ-a u svezi s čl. 3. st. 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (20. 9. 2012.)

Okrivljenike se tereti da su prvookrivljenik kao predsjednik Uprave jednog fonda iz Zagreba, na traženje i nagovor drugookrivljenog direktora društva "E.g." d.o.o. iz Vukovara i ujedno člana Nadzornog odbora društva "K." d.d. i trećeokrivljenog osnivača društva "E.g." d.o.o. i direktora društva "V.p." d.o.o. iz Donje Stubice, kao i člana Nadzornog odbora društva "K." d.d.; uz obećanje prvookrivljenom da će kao protuuslugu petookrivljeni kao direktor društva "K." d.d., zaključiti Ugovor o pružanju usluga sistematskih pregleda uz naknadu s Ginekološkom ordinacijom njegove majke; odobrio isplatu iz sredstava Fonda iznosa od 14.000.000,00 kuna putem jedne banke trgovačkom društvu "E.g." d.o.o. iz Vukovara, unatoč tome što je znao da nisu ispunjeni uvjeti iz Odluke o odobrenju kredita u iznosu od 14.000.000,00 u svrhu realizacije predloženog Projekta tog trgovačkog društva o izgradnji farme za uzgoj kobila i proizvodnju kobiljeg mlijeka, a koju Odluku je 1. kolovoza 2008. donio Upravni odbor Fonda, zbog čega Odluka nije ni stupila na snagu.
Četvrtookrivljenika kao direktora Direkcije za velika poduzeća i javni sektor u spomenutoj pošti tereti se da je, također znajući da Odluka o odobrenju kredita nije stupila na snagu, u dogovoru s prvookrivljenim i uz njegove pisane suglasnosti, u tri navrata nalagao isplate tih sredstava Fonda s računa banke na žiro-račun trgovačkog društva "E.g." d.o.o. i po uputi ovog trgovačkog društva na žiro-račune drugih trgovačkih društava, a koja sredstva trgovačko društvo "E.g." d.o.o. nije koristilo za navedeni Projekt, već su nenamjenski korištena za davanje pozajmica pravnim i fizičkim osobama povezanim s drugookrivljenikom i trećeokrivljenikom.
Petookrivljenik je u dogovoru sa prvookrivljenikom, drugookrivljenikom i trećeokrivljenikom, s navedenom Ginekološkom ordinacijom 10. rujna 2008. zaključio Ugovor o pružanju usluga sistematskih pregleda, iako je znao da je imenovana kao ginekolog ovlaštena isključivo za pružanje ginekoloških usluga.
U svrhu plaćanja navedenih usluga, petookrivljenik je kao direktor trgovačkog društva "K." d.d. (koje nije imalo sredstava za isplatu u iznosu od 520.000,00 kuna po Ugovoru) zaključio  dva ugovora o zajmu na iznos od po 260.000,00 kuna s trgovačkim društvom "A.P." d.o.o. kojeg je osnivač trgovačko društvo "V.p." d.o.o., te s trećeokrivljenikom koji je isti potpisao u ime trgovačkog društva "V.p." d.o.o., a koja sredstva potječu iz kredita Fonda.
Na opisani način na štetu Fonda trgovačkom društvu "E.g." d.o.o. je pribavljena nepripadna imovinska dobit u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 kuna.

Prvookrivljenik je kao predsjednik Uprave jednog fonda iz Zagreba; na traženje i nagovor drugookrivljenika i trećeokrivljenika, te nakon što društvu "E.g." d.o.o. iz Vukovara, u kojemu je direktor bio drugookrivljenik a osnivač trećeokrivljenik, sa plasmanom sredstava putem jedne banke, a u svrhu realizacije predloženog projekta tog trgovačkog društva o izgradnji farme za uzgoj kobila i proizvodnju kobiljeg mlijeka, te nakon što je prvookrivljenik prethodno dogovorio s drugookrivljenikom i trećeokrivljenikom da će se iz sredstava navedenog kredita dio novca uplatiti ginekološkoj ordinaciji njegove majke; naložio da se sredstva u navedenom iznosu od 14.000.000,00 kuna doznače na žiro račun banke unatoč tome što nisu bili ispunjeni uvjeti iz navedene Odluke zbog čega Odluka nije ni stupila na snagu.
Sukladno dogovoru prvookrivljenika sa četvrtookrivljenikom (direktor Direkcije za velika poduzeća i javni sektor u banci) a kojemu je također bilo poznato da Odluka o odobrenju kredita nije stupila na snagu, prvookrivljenik je u tri navrata banci dao u ime Fonda pisane suglasnosti za doznake sredstava kredita, a četvrtookrivljenik je nalagao isplate tih sredstava, pa je tako trgovačkom društvu "E.g." doznačen ukupan iznos od 14.000.000,00 kn koja sredstva su, umjesto da se namjenski utroše kao obrtna sredstva i osnovna sredstva za gradnju zgrade za konje i kupnju kobila, u konačnici raznim fiktivnim ugovorima doznačavana trgovačkom društvu "V.p." čiji je direktor trećeokrivljenik, a s kojim je trgovačko društvo "E.g." d.o.o. imalo Ugovor u poslovnoj suradnji u realizaciji projekta. Nakon toga je trgovačko društvo "V.P." d.o.o. po nalogu trećeokrivljenika kao direktora nenamjenski utrošilo sredstva za plaćanje svojih obveza i davanja pozajmica trećim osobama .
Dio sredstava, temeljem Ugovora o zajmu, trgovačko društvo "V.p." doznačilo je trgovačkom društvu "K." d.o.o. a u kojem društvu je drugookrivljenik bio predsjednik Nadzornog odbora, trećeokrivljenik je bio član Nadzornog odbora, nakon čega je petookrivljenik kao direktor trg.društva "K." d.o.o. na nagovor trećeokrivljenika zaključio 10. rujna 2008. Ugovor o pružanju usluga sistematskih pregleda za radnice tog trgovačkog društva s navedenom ginekološkom ordinacijom u vrijednosti od 260.000,00 kuna.
Na opisani je način proračun Republike Hrvatske oštećen u iznosu od najmanje 14.000.000,00 kuna.