Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv petero okrivljenika zbog kaznenih djela protiv gospodarstva

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv petero hrvatskih državljana (1966., 1966., 1974., 1965 i 1963.) zbog počinjenja kaznenih djela protiv gospodarstva, odnsono protiv prvookrivljenika zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ-a te protiv trećeokrivljenika i četvrtookrivljenika zbog kaznenog djela poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi čl. 38. KZ-a; te protiv drugookrivljenice zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ-a i protiv petookrivljenika zbog kaznenog djela poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi čl. 38. KZ-a. (23. 2. 2016.)

Prvookrivljenog predsjednika uprave trgovačkog društva C.L. d.o.o. se tereti da su zajedno od listopada 2006. do srpnja 2009. godine u Zagrebu; u cilju da povezanim trgovačkim društvima C.T. d.o.o. i C.A. d.o.o. pribavi nepripadnu znatnu materijalnu korist; na traženje trećeokrivljenog i četvrtookrivljenog vlasnika i direktora tih društava, 6. listopada 2006. unaprijed ishodio odluku nadzornog odbora društva C.L. d.o.o. za financiranje demo i salonskih vozila za C.T. d.o.o. na iznos do 500.000,00 eura na rok od jedne godine.
Nakon proteka roka od godine dana prvookrivljenik je, na traženje trećeg i četvrtog okrivljenika, 5. studenog 2007. od nadzornog odbora ishodio i odluku kojom se financijski okvir povećava na 590.000,00 eura za društvo C.T. na rok od jedne godine, iako je bio svjestan da time društvo C.L. d.o.o. izlaže znatnom kreditnom riziku i nastanku znatne štete  jer društvo C. T. nije dostavilo plan poslovanja temeljem kojeg bi se mogla procijeniti  mogućnost otplate odobrenog iznosa od strane tog društva.
Na osnovu navedene odluke, prvookrivljenik je okrivljenim direktorima C.T. d.o.o. i C.A. d.o.o.; tvrtakama koje su kao dobavljači objekata leasinga ujedno i primatelji leasinga; odobrio sklapanje jedanaest ugovora o financijskom leasingu, pet predugovora o financijskom leasingu i tri ugovora o operativnom leasingu, bez adekvatnih instrumenata osiguranja, nakon čega su, za nabavu objekata leasinga (vozila) temeljem predugovora koje je odobrio i potpisao prvookrivljenik, sa računa društva C. L. d.o.o. isplaćeni predujmovi za nabavu vozila.
Unatoč isplaćenim predujmovima, trećeokrivljenik i četvrtookrivljenik nisu nabavili vozila niti su sredstva, primljena po osnovi predujmova, vraćena, a niti su sredstva primljena po sklopljenim ugovorima podmirena. Ta vozila obojica okrivljenika nisu ni imala namjeru nabaviti niti su imali namjeru vratiti primljene predujmove niti platiti dospjela potraživanja po ugovorima, time da je vlasništvo nad objektima leasinga (vozilima) preneseno na primatelja leasinga prije podmirenja potraživanja po sklopljenim ugovorima o leasingu.
Na opisani način je društvu C. T. d.o.o. pribavljena imovinska korist u iznosu od 6,422.708,81 kuna a društvu C. A. d.o.o. u iznosu od 3,791.607,65 kuna te je istovremeno društvo C. L. oštećeno za ukupan iznos od 10,214,316,46 kuna.
Prvookrivljenik je na traženje trećeg i četvrtog okrivljenika 28. siječnja 2009. odobrio odgodu plaćanja obveza društva C. A. d.o.o. koje dospijevaju tek u kolovozu 2009. godine, unatoč tome što je znao da nisu podmirena prethodno izdana 24 računa na ime otkupa rabljenih vozila u vlasništvu društva C. L. d.o.o. Temeljem odgode plaćanja je društvo C. L. d.o.o. od 29. siječnja 2009. do 1. listopada 2009. ispostavilo još 23 računa na ime otkupa rabljenih vozila, a ukupno 47 računa nije plaćeno niti su vozila vraćena.
Opisanim radnjama je društvu C. A. d.o.o. pribavljena nepripadna korist u iznosu od 3,687.697,45 kune za koji je oštećeno društvo C. L. d.o.o.

Drugookrivljenu voditeljicu odjela upravljanja rizicima trgovačkog društva C. L. d.o.o. se tereti da je (ujedno ovlaštena za procjenu rizika primatelja leasinga te odobravanje plasmana sredstava do iznosa od 50.000,00 eura) poduzimala radnje u nakani da povezanim društvima svog supruga odnosno petookrivljenika pribavi nepripadnu znatnu materijalnu korist, i to trgovačkom društvu D.R.d.o.o., trgovačkom društvu K. T. d.o.o., trgovačkom društvu B.S. d.o.o, ujedno i vlasnike obrta A.P.
U tom cilju tereti ih se da su zajedno od 1. siječnja 2005. do 30. rujna 2009. u Zagrebu, prvookrivljenica na traženje petookrivljenika, odobrila financiranje poljoprivredne opreme njegovim povezanim trgovačkim društvima, koja su kao dobavljači objekata leasinga ujedno i primatelji leasinga, iako je znala da objekti leasinga (poljoprivredna oprema) neće biti nabavljeni niti isporučeni te je odobrila sklapanje više ugovora o operativnom i financijskom leasingu, bez adekvatne procjene rizika plasmana i procjene boniteta odnosno kreditne sposobnosti primatelja leasinga, bez adekvatnih instrumenata osiguranja plaćanja, bez pokazatelja zaduženosti i pokazatelja efikasnosti za primatelja leasinga, svjesna da je društvo C. L. time znatno izložila kreditnom riziku i nastanku štete.
Temeljem sklopljenih ugovora, društvo C. L. d.o.o. je obavilo plaćanja na ime kupoprodajne cijene specifične poljoprivredne opreme a objekti leasinga nisu nabavljeni niti isporučeni niti je petookrivljenik imao namjeru to učiniti kao niti podmiriti dospjele obveze.
Na opisani način je obrtu A. P. pribavljena nepripadna korist u iznos od 502.461,23 kune, društvu K. T. d.o.o. nepripadna korist u iznosu od 78.958,52 kuna, društvu D. R. d.o.o.  nepripadna korist u iznosu 3,046.084,826,64 kune te društvu B. S. d.o.o. pribavljena nepripadna korist u iznosu od 41,522,35 kuna, dok je ujedno oštećeno društvo C. L. d.o.o. za ukupan iznos od 3,669.768,74 kune.