Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv 57-godišnjaka zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1958.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. Kaznenog zakona/11. (24. 8. 2015.)

Okrivljeniku se stavlja na teret da je od 2007. do 7. prosinca 2010., u Zagrebu, Velikoj Gorici i Petrinji, kao osnivač i direktor jednog trgovačkog društva; u nakani da se značajno nepripadno materijalno okoristi stjecanjem imovine tog društva kojom je bio obvezan podmiriti porezne dugove društva proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 47,651.779,94 kuna; obustavio poslovanje tog trgovačkog društva tako što je poslovnu djelatnost i novčani promet prenio na druga tri svoja trgovačka društva, kako bi nastupila nelikvidnost i blokada žiro-računa tog društva, koja je i nastupila 5. rujna 2007.
Okrivljenika se tereti da je potom sa navedenim društvom kao dužnikom; radi osiguranja svojih privatnih potraživanja u ukupnom iznosu od 29,113.358,00 kuna; sklapao sporazume o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretninama i poslovnim udjelima u vlasništvu tog društva na sebe i to u vrijednosti od ukupno 436,667.879,39 kuna, uz ugovaranje obveze društva da dugove vrati u kratkom roku, iako, kao direktor navedenog društva, ta potraživanja nije kanio podmiriti u novcu. U tom cilju, u sporazumima je bilo određeno da se, u slučaju da društvo zakasni s ispunjenjem sporazumom osigurane tražbine, on kao vjerovnik, ima pravo naplatiti se iz prodaje nekretnina i poslovnih udjela odnosno steći vlasništvo na njima. Sukladno planiranom, po dospijeću potraživanja, okrivljenika se tereti da nije zatražio prodaju nekretnina ni poslovnih udjela društva radi namirenja svog potraživanja, već se; koristeći mogućnost predviđenu u sklopljenim sporazumima; kao direktor društva, očitovao da su zbog nepodmirenja duga ispunjene pretpostavke da se predmetne nekretnine prenesu u njegovo privatno vlasništvo. Na temelju toga je po osnovi osobnog potraživanja prema društvu u iznosu od samo 29,113.358,00 kuna postao vlasnikom nekretnina tog društva u vrijednosti od 437,108.879,39 kuna.

Slijedom navedenog, okrivljeniku se stavlja na teret da se okoristio, na štetu Republike Hrvatske, izuzimanjem imovine tog trgovačkog društva u iznosu od 47,651.779,94 kuna u kojem je bio dužan podmiriti porezne obveze.