Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbačena kaznena prijava zbog gospodarskog kriminala

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o odbačaju kaznene prijave protiv I. R. (1971.), predsjednika Upravnog vijeća Gradskih ljekarni Zagreb, prijavljenog od trgovačkog društva Medika d.d. iz Zagreba, zbog sumnje da bi počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a, izdavanja i neovlaštenog pribavljanja poslovne tajne iz čl. 295. st. 1. KZ-a i povrede ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti iz čl. 280. KZ-a. (28. 4. 2011.)
Naime, prijavljenika se u kaznenoj prijavi sumnjičilo da bi u svojstvu predsjednika Upravnog vijeća Gradskih ljekarni Zagreb, zajedno s drugim nepoznatim osobama; tijekom postupka odabira veledrogerija s kojima će Gradske ljekarne surađivati tijekom prvog polugodišta 2011.; odlučujuće utjecao da se izabere ponuda najnepovoljnije veledrogerije Oktal pharma d.o.o., počinivši i niz nepravilnosti tijekom samog postupka odabira i to na način da je tu pravnu osobu stavio u povlašteni položaj u odnosu na druge dobavljače,  te da je  toj pravnoj osobi neovlašteno  učinio dostupnim podatke koji su poslovna tajna. Opisanim radnjama, navodi se u prijavi, prouzročena je šteta velikih razmjera trgovačkom društvu Medika d.d. i ostalim dobavljačima i istovremeno pribavljena znatna protupravna imovinska korist za izabrano Društvo. 
Kako je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno da je upravo prijavljenik u postupak odabira dobavljača uveo transparentno postupanje, te da je cijeli postupak odabira proveden sukladno aktima Gradskih ljekarni Zagreb, bez ikakvog prijavljenikovog bilo formalnog bilo neformalnog pritiska i utjecaja, to nisu potvrđeni navodi prijave da bi prijavljenik, zajedno s nepoznatim osobama, počinio prijavljena kaznena djela odnosno da bi na nezakonit način favorizirao jednog ponuđača, i to najnepovoljnijeg,  u odnosu na druge ponuđače, odnosno da bi na bilo koji način utjecao na članove Stručne grupe i ostale članove Upravnog vijeća, niti da bi odao poslovnu tajnu. Stoga je doneseno rješenje o odbačaju kaznene prijave zbog nepostojanja osnovane sumnje na počinjenje prijavljenih kaznenih djela ili kakvih drugih kaznenih djela koje se kazneno progoni po službenoj dužnosti.