Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podnesena žalba na oslobađajuću presudu

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je LJ. Č. (1955.) oslobođen od optužbe da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. Kaznenog zakona i kazneno djelo utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. KZ-a. (30. 6. 2016.)

Okrivljenika se tereti da je od siječnja 2002. do lipnja 2003. kao predsjednik jedne udruge te izvršni potpredsjednik i glavni tajnik druge udruge (obje sa sjedištem u Zagrebu); iskoristivši svoje ovlasti raspolaganja novčanim sredstvima udruga kao i ovlasti da troškove nastale u obavljanju poslova vezano uz udruge može plaćati kreditnim karticama tih udruga, iz blagajne udruga podizao gotovinske novčane iznose od kojih je dio novčanih sredstava zadržavao za sebe te kreditne kartice koristio i za plaćanje svojih osobnih troškova. Tereti ga se da je na opisani način prisvojio 51.310,21 kune oštetivši navedene udruge.
Ujedno, tereti ga se da je u istom razdoblju kao predsjednik udruge; u namjeri neprijavljivanja i neplaćanja poreza i prireza iz redovnog radnog odnosa za dvije zaposlenice udruge; novcem podignutim sa žiro računa udruge isplaćivao im mjesečne naknade kao dodatak uz redovnu ugovorenu plaću, a kako bi to prikrio, nalagao im da navedene isplate pravdaju materijalnim troškovima locco vožnje. Na opisani način izbjegao je plaćanje dužnih poreza i prireza u ukupnom iznosu od 36.754,63 kune oštetivši državni proračun.

Žalba državnog odvjetništva podnesena je zbog povrede kaznenog zakona s obzirom da državno odvjetništvo ocjenjuje neprihvatljivom argumentaciju suda kako kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti ne može počiniti predsjednik udruge građana budući da neprofitne udruge ne obavljaju poslove javne ovlasti. Neprihvatljivom se ocjenjuje i daljnja argumentacija suda da se činjenični opis prvog kaznenog djela optužnice ne može podvesti  pod zakonsko biće kakvog drugog kaznenog djela.
Državno odvjetništvo u žalbi ističe kako smatra da sud restriktivno tumači Kazneni zakon te da zakonski tekst odredbe članka 291. Kaznenog zakona ne propisuje svojstvo odgovorne osobe kao "odgovorne osobe u institucijama s javnim ovlastima" već govori samo o "odgovornoj osobi" kao i da je sud neosnovano propustio cijeniti okolnost da je okrivljenik, usprkos tome što se radi o neprofitnoj organizaciji, bio odgovoran za zakonitost rada udruge. U protivnom, ističe se u žalbi, sve odgovorne osobe u sportskim klubovima, kulturno-umjetničkim društvima, sindikatima, zakladama kad počine zlouporabu svog položaja u nakani stjecanja koristi ostali bi izvan sfere kaznene odgovornosti i kažnjivosti.

U žalbi je predloženo da Vrhovni sud Republike Hrvatske ukine pobijanu presudu i vrati predmet prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.