Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podnijet istražni zahtjev protiv 32-godišnjaka zbog kaznenih djela protiv službene dužnosti i protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je istražni zahtjev protiv državljanina Bosne i Hercegovine (1979.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. al. 4. KZ-a te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 287. KZ-a. (31. 5. 2011.)

Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik od 2. svibnja 2006. do 28. veljače 2007. u Zagrebu, kao direktor trgovačkog društva ovlašten za raspolaganje sredstvima na računima društva otvorenim u raznim bankama, u cilju da se okoristi, s više računa društva podigao ukupno 8.429.383,00 kn koje nije koristio za poslovanje društva već za osobne namjene.
Ujedno, postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik u istom razdoblju u Zagrebu, kao direktor navedenog trgovačkog društva sa ciljem pribavljanja nepripadne materijalne dobiti za to društvo, na ime obavljenih usluga i isporučene robe izdao veći broj računa raznim trgovačkim društvima u ukupnoj vrijednosti od 11.909.426,11 kn, a u kojima je bio obračunat i porez na dodatnu vrijednost u ukupnom iznosu od 2.147.601,65 kn, iako navedeno trgovačko društvo nije bilo u sustavu obveznika poreza na dodanu vrijednost niti je nakon plaćanja računa navedeni iznos PDV-a bio prijavljen i plaćen Poreznoj upravi. Na opisani način osumnjičenik si je pribavio nepripadnu materijalnu dobit za navedeno društvo u iznosu od 2.147.601,45 kn. Osnovano se sumnja i da je u istom razdoblju, kao direktor navedenog društva, tijekom poslovanja društva postupao protivno Zakonu o računovodstvu te nije otvorio i vodio dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige za 2006. i 2007. godinu.