Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv petoro okrivljenika

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je 20. svibnja 2016. podiglo optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana (1952., 1950. i 1980.) i dvije hrvatske državljanke (1980.  i 1951.) zbog počinjenja kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju, pokušaja prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti. (2. 6. 2016.)

Prvookrivljenika, drugookrivljenicu i četvrtookrivljenika se tereti da su tijekom rujna 2009. godine u Zagrebu počinili kaznena djela kojima je pribavljena nepripadna dobit trgovačkom društvu "S. S." u iznosu zatvorenog potraživanja od 15,639.847,48 kuna za koji je oštećeno trgovačko društvo "O. L." te je pribavljena nepripadna dobit trgovačkom društvu "A. J." u iznosu zatvorenog potraživanja od 13,785.254,72 kuna za koji je oštećeno trgovačko društvo "NLBL.".

Prvookrivljenika se tereti da je prvookrivljenik kao stvarni voditelj poslova u trgovačkim društvima "S. S." i "A. J." neistinito predočio odgovornim osobama u povezanim trgovačkim društvima "O. L." i "NLBL." da će ukupni iznos od 4,010.699,59 eura koji im duguju trgovačka društva "S. S." i "A. J." namiriti predajom plovila (Sunseeker Predator 108) trgovačkom društvu "O. L.", i to na način da će ovo plovilo u Republiku Hrvatsku uvesti trgovačko društvo "F. M." osnovano upravo za tu svrhu, a kojem je direktorica drugookrivljenica. Nakon toga će trgovačko društvo "F. M."; u svrhu prebijanja naznačenog iznosa potraživanja; prenijeti plovilo u vlasništvo trgovačkog društva "O. L." i potom će trgovačko društvo "F. M." nastaviti koristiti plovilo kao korisnik leasinga uz plaćanje leasing rata trgovačkom društvu "O. L." (tzv. "sale&lease back - prodaj i uzmi natrag u leasing").  
Slijedom dogovorenog; a nakon što su odgovorne osobe trgovačkih društava-vjerovnika potpisale s prvookrivljenikom i drugookrivljenicom ugovor o leasingu i potrebne  isprave o kompenzaciji međusobnih potraživanja; prvookrivljenik kao direktor trgovačkog društva "S. G.", drugookrivljenica kao direktorica trgovačkog društva "S. S." i četvrtookrivljenik kao direktor trgovačkog društva "S. A." su potpisali ugovor o jamstvu kojim ta trgovačka društva solidarno jamče za ispunjenje obveza trgovačkog društva "F. M." prema trgovačkom društvu "O. L.". Trgovačko društvo "F. M." nikada nije za korist trgovačkog društva "O. L." isporučilo navedeno plovilo dok naplata putem sredstava osiguranja plaćanja trgovačkih društava "F. M.", "S. S." i "S. G." nije bila moguća zbog nedostatka novca na njihovim računima.

Prvookrivljenika, drugookrivljenicu i trećeokrivljenika se tereti da su, nakon počinjenja prethodno opisanog djela, pribavili trgovačkom društvu "A. J."  nepripadnu dobit u iznosu od 15,306.597,43 kuna oštetivši za taj iznos trgovačko društvo "O. L.". Naime, oni su sukladno dogovoru, tijekom zaključivanja pravnih poslova prethodno opisanih, prvookrivljenik zatražio od odgovornih osoba trgovačkog društva "O. L." isplatu dodatnog iznosa od 2,000.000,00 eura trgovačkom društvu "S. S." (kojem je direktorica drugookrivljenica a stvarni donositelj odluka prvookrivljenik) neistinito im predočavajući da će za taj iznos obaviti kupnju i uvoz plovila (Manhattan 70) u Republiku Hrvatsku putem trgovačkog društva "A. J." (kojem je direktor trećeokrivljenik a stvarni voditelj poslova prvookrivljenik). Trgovačko društvo "S. S." bi bilo jamac-platac a plovilo bi potom trgovačko društvo "A. J." po principu "sale and lease back" (prodaj i uzmi natrag u leasing) prenijelo u vlasništvo "O. L." i potom ga trgovačko društvo "A. J." nastavilo koristiti uz plaćanje rata leasinga.

Kao i kod prethodno opisanog djela, nakon sklapanja ugovora o leasingu 9. prosinca 2009. te nakon što je 11. prosinca 2009. trgovačko društvo "O. L." na žiro račun trgovačkog društva "A. J." isplatilo iznos od 15,306.597,43 kuna (protuvrijednost od 2,088.782,4 eura), trgovačko društvo "A. J." nije nikada odradilo svoju obvezu isporuke plovila niti je naplata bila moguća iz imovine jamaca-plataca zbog nedostatka novca na njihovim računima, a niti iz imovine prvookrivljenika, koji je sve svoje nekretnine 2. ožujka 2010. ugovorom o darovanju darovao svojoj supruzi inače petookrivljenici.

Prvookrivljenog direktora trgovačkog društva "S. G." se tereti da je tijekom travnja 2010. godine u Zagrebu; u nakani pribavljanja nepripadne materijalne dobiti petookrivljenici; 30. travnja 2010. s petookrivljenicom zaključio ugovor o prijenosu poslovnog udjela kojim trgovačko društvo "S. G." prenosi na petookrivljenicu osobno poslovne udjele tog društva za cijenu od 9,794.500,00 kuna koju petookrivljenica nikad nije platila. Na opisani način prvookrivljenik je petookrivljenici pribavio nepripadnu dobit u iznosu od 9,794.500,00 kuna te oštetio trgovačko društvo "S. G." u navedenom iznosu.

Prvookrivljenika i drugookrivljenicu se tereti da su od početka siječnja 2010. godine do sredine ožujka 2010. godine u Zagrebu; prilikom pregovara o načinu rješavanja obveza po ugovoru (opisano u trećem odlomku) između trgovačkog društva "O. L." i "F. M.", a s obzirom da trgovačko društvo "F. M." nije prenijelo u vlasništvo tog trgovačkog društva plovilo Predator 108; nastavili neistinito predočavati odgovornim osobama društva "O. L." da imaju teškoće u pribavljanju vlasničke dokumentacije za plovilo, uzrokovanih promjenama vlasničke strukture tvornice Sunseeker International zbog kojih im je za ishođenje dokumentacije potrebne za prijenos vlasništva nad plovilom potrebno isplatiti dodatan iznos od 2,000.000,00 eura. Međutim, okrivljenici nisu uspjeli u svojoj nakani budući da su odgovorne osobe trgovačkog društva "O. L." utvrdile da navodi prvookrivljenika i drugookrivljenice nisu istiniti te da se dokumentacija za plovilo od 2007. nalazi u društvu "S. S." te su im odbili isplatiti iznos od 2,000.000,00 eura.