Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbijen tužbeni zahtjev tužitelja Jadransko osiguranje

Pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u tijeku je parnični postupak tužitelja Jadransko osiguranje protiv tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Republike Hrvatske kao umješača na strani tuženika koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi isplate iznosa od 79,474.811,17 kune. (9. 2. 2015.)

Nakon što je sud nedavno odbio tužbeni zahtjev Euroherc osiguranja (117,030.480,45 kn), sada je presudom od 29. siječnja 2015. odbio i tužbeni zahtjev Jadranskog osiguranja. Tužitelj je temeljem čl. 53, 125 i 138 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju obavljao  mjesečna plaćanja novčanih iznosa u visini sedam posto naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Ustavni sud je odlukom U-I-425/2009 od 19. srpnja 2012. ukinuo navedene odredbe Zakona a tužitelj smatra da navedena odluka Ustavnog suda djeluje "ex tunc" odnosno da su ukinute odredbe bile neustavne i prije ukidanja, da je time otpala pravna osnova temeljem koje je obavio plaćanje pa potražuje povrat uplaćenog iznosa.
Sud je prihvatio pravno stajalište tuženika i umješača da je uplata doprinosa imala osnovu u zakonu koja, međutim, nije otpala, da su intervencijom suda doprinosi samo smanjeni. Sud je također prihvatio pravno stajalište umješača da odluka Ustavnog suda u konkretnom slučaju nema retroaktivno djelovanje. Stoga je sud donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev tužitelja i obvezao tužitelja naknaditi Republici Hrvatskoj, kao umješaču, trošak postupka u visini 201.000,00 kune.