Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv dvoje okrivljenika i jedne pravne osobe zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (1971. i 1964.) i jedne pravne osobe - trgovačkog društva u stečaju iz Pule, zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi čl. 52. Kaznenog zakona, te kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. KZ-a u svezi čl. 3. st. 1. i 2. te čl. 5. st. 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (13. 1. 2016.)

Prvookrivljenog predsjednika uprave jedne banke i drugookrivljenog člana uprave te banke u Zagrebu tereti se da su, zajedno i u nakani da pribave znatnu imovinsku korist za trgovačko društvo iz Zagreba; nakon što je 10. ožujka 2008. osnivač i odgovorna osoba tog društva postupajući po uputi danas pokojnog člana uprave trećeokrivljenog trgovačkog društva iz Pule, podnio zahtjev za odobrenje dugoročnog kredita za trgovačko društvo iz Zagreba; dana 2. travnja 2008. donijeli odluku o odobrenju dugoročnog kredita trgovačkom društvu iz Zagreba u iznosu od 11,000.000,00 kuna, s namjenom kupovine vlasničkih udjela u dvama društvima uz uvjete koji odstupaju od uobičajenih uvjeta u ponudi banke.
Okrivljenike se tereti da su navedenu odluku donijeli protivno odredbama Zakona o bankama i unatoč ocjeni Sektora upravljanja rizicima od 20. ožujka 2008. koji je plasman ocijenio rizičnim, jer trgovačko društvo iz Zagreba nije imalo nikakvih poslovnih aktivnosti, nije dostavilo plan poslovanja temeljem kojeg bi se mogla procijeniti mogućnost otplate kredita, a ponuđeni instrumenti osiguranja odstupali su od Pravilnika o ugovaranju instrumenata osiguranja plaćanja, svjesni da time banku izlažu znatnom kreditnom riziku i nastanku znatne štete.
Na temelju navedene odluke, po potpisivanju ugovora o pristupanju dugu s trećeokrivljenim trgovačkim društvom iz Pule (to je društvo time postalo jamac-platac i radi osiguranja je deponiralo jedanaest vlastitih mjenica) 4. travnja 2008. je sklopljen ugovor o dugoročnom kreditu s korisnikom kredita – trgovačko društvo iz Zagreba, te je istog dana kredit pušten u korištenje isplatom iznosa od 11,000.000,00 kuna. Trgovačko društvo iz Zagreba je samo djelomično podmirilo obveze po kreditu s osnova kamata u iznosu od 1,235.669,03 kuna, dok glavnicu od 11,000.000,00 kuna s preostalim redovnim i zateznim kamatama nije podmirilo, niti će je podmiriti jer je nakon provedenog stečajnog postupka društvo brisano iz Sudskog registra, a jamac-platac odnosno trećeokrivljeno trgovačko društvo iz Pule je u stečaju i ima blokiran račun od veljače 2010. godine uslijed neplaćenih obveza.

Obojicu okrivljenika se tereti da su 6. svibnja 2009., na traženje danas pokojnog člana uprave trećeokrivljenog trgovačkog društva iz Pule, da banka tom društvu odobri kratkoročni revolving kredit; s ciljem pribavljanja znatne imovinske koristi za trećeokrivljeno trgovačko društvo; donijeli odluku o odobrenju kratkoročnog revolving kredita trećeokrivljenom trgovačkom društvu iz Pule u iznosu od 5,000.000,00 kuna za obrtna sredstva, s rokom povrata do 31. ožujka 2010., znajući da je trećeokrivljeno društvo sklopilo ugovor o pristupanju dugu za kredit odobren trgovačkom društvu iz Zagreba te da je banka prema njemu izložena za najmanje 11,000.000,00 kuna. I ovu odluku su obojica okrivljenika donijela unatoč nedostatnim instrumentima osiguranja plasmana i unatoč ocjeni Sektora upravljanja rizicima od 21. travnja 2009. koji je plasman ocijenio rizičnim, te svjesni da time izlažu banku znatnom kreditnom riziku i nastanku znatne štete.
Na temelju navedene odluke. 7. svibnja 2009. sklopljen je ugovor o kratkoročnom revolving kreditu s korisnikom kredita odnosno trećeokrivljenim trgovačkim društvom iz Pule, temeljem kojeg je sljedećeg dana kredit u iznosu od 5,000.000,00 kuna pušten u korištenje, a obvezu po kreditu trećeokrivljeno trgovačko društvo iz Pule samo je djelomično podmirilo s osnova kamata u iznosu od 445.087,34 kuna, dok glavnicu u iznosu od 5,000.000,00 kuna s preostalim redovnim i zateznim kamatama nije vratilo po dospijeću, niti je izgledno da će obvezu namiriti, budući da je nad društvom 6. listopada 2011. otvoren stečajni postupak.

Opisanim radnjama obojice okrivljenika je trgovačkom društvu iz Zagreba pribavljena imovinska korist od najmanje 11,000.000,00 kuna, a trećeokrivljenom trgovačkom društvu iz Pule imovinska korist od najmanje 5,000.000,00 kuna te je istovremeno banka oštećena za ukupno najmanje 16,000.000,00 kuna.
Trećeokrivljeno trgovačko društvo iz Pule se tereti da je prvim opisanim kaznenim djelom, koje je počinio danas pokojni član uprave kao odgovorna osoba tog društva, pribavilo si imovinsku korist u iznosu od najmanje 5,000.000,00 kuna.