Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbijen tužbeni zahtjev Šezdesetšeste P. Zadruge za izgradnju prometnica protiv Republike Hrvatske radi isplate 34.184.133,45 kn

Pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu vođen je postupak po tužbi tužitelja Šezdesetšesta P. Zadruga za izgradnju prometnica iz Zagreba, zastupane po upravitelju Ljubi Česiću, protiv Republike Hrvatske radi isplate 34.184.133,45 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 29. lipnja 2002. pa do isplate, vezano za izvršene radove na uređenju kompleksa Žnjan u Splitu, a radove je naručio Državni odbor za doček Sv. Oca. (19. 7. 2012.)
Nakon provedenog dokaznog postupka Općinski građanski sud u Zagrebu je prihvatio navode iz odgovora na tužbu i podnesaka Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu da nema nikakvog dokaza o postojanju obveznog pravnog osnova između parničnih stranaka u pogledu radova za koje tužitelj tvrdi da su izvedeni po njegovom predniku, te istaknuti prigovor zastare, te je 19. srpnja 2012. donio nepravomoćnu presudu kojom je tužbeni zahtjev u cijelosti odbijen, a tužitelju naložio da nadoknadi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 1.201.000,00 kn.