Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv 48-godišnjaka zbog zlouporabe položaja i ovlasti, utaje poreza i krivotvorenja isprave

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1968.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz  članka 291. stavak 2. Kaznenog zakona, kaznenog djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. KZ-a i kaznenog djela krivotvorenja isprave iz članka 278. stavak 1. KZ-a. (11. 10. 2016.)

Okrivljenika se tereti da je od 1. siječnja 2012. do 4. rujna 2014. u Zagrebu, kao izvoditelj programa jedne udruge sa sjedištem u Zagrebu, a ujedno ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima po žiro-računu udruge; u cilju da se okoristi; u više navrata putem bankomata te na šalteru banke podizao novčana sredstva udruge. Na opisani način okrivljenik je podigao ukupni iznos od 231.821,76 kuna koji nije utrošio za poslovanje i potrebe udruge već za privatne potrebe i u druge svrhe koje nisu u vezi s djelatnošću i radom udruge. Opisanim si je pribavio nepripadnu materijalnu dobit u iznosu od 231.821,76 kuna oštetivši navedenu udrugu.
Ujedno, okrivljenika se tereti da od 1. siječnja 2012. do 30. rujna 2014. u Zagrebu, u istom svojstvu, nije činio ono u što ga je predsjednica udruge uputila a to je da u ime i za račun udruge obavlja sva plaćanja, prosljeđuje nadležnoj poreznoj ispostavi obrasce plaća za zaposlenike udruge, podnosi nadležnoj ispostavi porezne uprave prijave dužnih iznosa poreza i prireza za plaće zaposlenika udruge te podmiruje iznose dužnih poreza i prireza za plaće zaposlenika udruge. Tereti ga se da za pet zaposlenica udruge nije prijavio niti platio dužni iznos poreza i prireza na dohodak u ukupnom iznosu od 57.032,24 kuna.
Kako bi prikrio navedeno, koordinatoru udruge je dostavljao neistinite primjerke izvadaka o stanju i kretanju sredstava po računu udruge koje je prethodno sam sastavio prikazujući ih kao originalne izvatke o stanju i prometu sredstava po žiro-računu iz kojih je proizlazilo kao da je uredno zaposlenicima podmirivao dužne iznose poreza i prireza. Tako je za 2012. godinu sastavio ukupno 14 neistinitih izvadaka o stanju i prometu po računu, za 2013. godinu ukupno 12 izvadaka, a za 2014. godinu ukupno osam izvadaka.
Na opisani način je za navedenu udrugu pribavio nepripadnu materijalnu dobit u navedenom iznosu neplaćenog poreza oštetivši državni proračun.