Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podnijeta žalba na presudu

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na presudu Županijskog suda u Zagrebu u kaznenom predmetu protiv petorice optuženika zbog počinjenja kaznenih djela teškog ubojstva iz čl. 91. t. 4. Kaznenog zakona/97, kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz čl. 263. st. 3. KZ-a/97, kaznenih djela razbojništva iz čl. 218. st. 2. KZ-a/97 i razbojništva u pokušaju iz čl. 218. st. 2. u svezi članka 33. KZ-a/97 (predmet poznat kao "FINA"). (23. 9. 2015.)

Prvostupanjskom presudom prvooptuženik, trećeoptuženik, četvrtooptuženik i petooptuženik su proglašeni krivima da su počinili kaznena djela činjenično i pravno opisana u izreci presude.

Za počinjenje dva kaznena djela teškog ubojstva prvooptuženiku je sud utvrdio dugotrajnu kaznu zatvora u trajanju od dvadeset i pet godina za svako djelo dok mu je za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom utvrdio kaznu zatvora u trajanju od dvije godine te ga je osudio na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od četrdeset godina. Sud je drugooptuženika oslobodio od optužbe da je počinio kazneno djelo razbojništva, a trećeoptuženika je za počinjenje kaznenog djela razbojništva osudio na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine.
Za počinjenje četiri kaznena djela razbojništva sud je četvrtooptuženiku utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po pet godina za svako kazneno djelo, a za kazneno djelo razbojništva u pokušaju mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od četiri godine te ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina i šest mjeseci.
U odnosu na četvrtooptuženika, zbog odustanka državnog odvjetništva od kaznenog progona, odbijena je optužba za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari iz članka 221. stavak 1. Kaznenog zakona/97.
Za počinjenje kaznenog djela razbojništva sud je petooptuženiku utvrdio kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci.

Ujedno, sud je oštećeno osiguravajuće dioničko društvo, sa imovinskopravnim zahtjevima u iznosu od 2,019.025,00 kuna (toč. 1 presude), u iznosu od 952.853,11 kuna (toč. 2 presude), u iznosu od 1,008.665,00 kuna (toč. 3 presude) i iznosom od 2,790.000,00 kuna (toč. 5 presude) uputio u parnicu, dok je, u odnosu na toč. 4 presude, sud od četvrtooptuženika oduzeo imovinsku korist u iznosu od 11.000,00 kuna.
U odnosu na troškove kaznenog postupka, sud je prvog, trećeg, četvrtog i petog optuženika obvezao da snose troškove postupka u paušalnom iznosu od po 1.000,00 kuna svaki.

Državno odvjetništvo je izjavilo žalbu iz više žalbenih razloga.
U odnosu na prvooptuženika žalba je podnesena zbog povrede Kaznenog zakona, a u odnosu na drugooptuženika zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka kao i zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Zbog odluke o kazni, odluke o troškovima kaznenog postupka i odluke o oduzimanju imovinske koristi žalba je podnesena u odnosu na prvog, trećeg, četvrtog i petog optuženika.

U žalbi je predloženo da Vrhovni sud Republike Hrvatske prihvati žalbu državnog odvjetništva iz žalbenih razloga odnosno da u odnosu na drugooptuženika ukine presudu i predmet vrati na ponovno suđenje, a u odnosu na prvooptuženika, trećeoptuženika četvrtooptuženika i petooptuženika pobijanu presudu preinači na način da im izrekne kaznu zatvora u duljem trajanju kako pojedinačnu tako i jedinstvene te da u odnosu na prvooptuženika preinači prvostupanjsku presudu u dijelu pravne oznake kaznenog djela kao i da pobijanu presudu preinači u odnosu na troškove postupka i odluku o oduzimanju imovinske koristi.