Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbijen tužbeni zahtjev Jugobanke a.d. Beograd u stečaju

Pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u tijeku je parnični postupak tužitelja Jugobanke a.d. Beograd u stečaju protiv Republike Hrvatske koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu radi isplate iznosa od 33,015.589,65 eura, u kojem je sud prihvatio argumente Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i odbio zahtjev tužitelja. (27. 1. 2015.)

Tužitelj se u svom zahtjevu pozivao na Uredbu Vlade Republike Hrvatske o načinu likvidacije poslovanja Glavnih filijala Jugobanke d.d. navodeći da su potraživanja Glavne filijale u Rijeci iznosila 33,015.589,65 eura te da je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o prijenosu potraživanja Jugobanke d.d., Glavne filijale u Rijeci, prema brodogradilištima u sanaciji na Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Kako je prijenos obavljen bez naknade tako navode da taj akt predstavlja uzurpaciju i izvlaštenje vlasništva tužiteljevog prednika.
Međutim, sud je prihvatio pravno stajalište Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu da Odlukom o prijenosu potraživanja nije došlo do umanjenja imovine tužitelja zbog čega nije ispunjena osnovna pretpostavka odgovornosti za štetu. Osim toga, da su u postupku likvidacije i naplaćena potraživanja prema trećima, ta bi se sredstva koristila isključivo radi namirenja obveza prema vjerovnicima s područja Republike Hrvatske i prema Hrvatskoj narodnoj banci. Uvažavajući argumentaciju Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, sud je odbio tužbeni zahtjev Jugobanke a.d. Beograd u stečaju.