Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbačena tužba P. K. protiv Republike Hrvatske radi utvrđenja i isplate nalaznine

Trgovački sud u Zagrebu je 17. srpnja 2014. donio rješenje kojim je odbacio tužbu tužitelja P. K. iz razloga što se nije obratio nadležnom državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora sukladno čl. 186. a Zakona o parničnom postupku. (28. 7. 2014.)
Tužitelj je podnio tužbu Općinskom sudu u Zagrebu 31. kolovoza 2007., a sud se oglasio nenadležnim i predmet ustupio nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu. Tužitelj tužbom traži da se utvrdi da je Republika Hrvatska nositelj prava na dionice Zagrebačke banke d.d. Zagreb u ukupnoj vrijednosti koja će se naknadno utvrditi i to one imovine koja po riječima tužitelja nikada nije privatizirana a ostala je nepoznata tužitelju. Također, tužbom traži utvrđenje da je tužitelj nalaznik i prijavitelj imovine odnosno prava tuženika Republike Hrvatske na dionicama Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu koji će se naknadno utvrditi te da mu slijedom toga pripada pravo na nalazninu u iznosu 10 posto pronađenih prava odnosno imovine sukladno odredbi članka 137. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.