Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbijena žalba Udruge Đakovština-radnici i dioničari

U parničnom predmetu tužitelja Udruga Đakovština-radnici i dioničari, Đakovo protiv tuženika Republike Hrvatske, zaprimljena je presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 31. kolovoza 2016., kojom presudom je žalba tužitelja odbijena kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda Trgovačkog suda u Zagrebu. (13. 10. 2016.)

Trgovački sud u Zagrebu je svojom presudom odbio tužitelja Udrugu Đakovština-radnici dioničari s tužbenim zahtjevom kao neosnovanim u cijelosti. Tužbenim zahtjevom od Republike Hrvatske tražena je isplata iznosa od 83,223.300,00 kuna s pripadajućom kamatom tekućom od 17. veljače 2012., na ime naknade štete koju je tužitelj potraživao s osnova neobjavljivanja ponude za preuzimanje društva Đakovština d.d.
Kako prvostupanjski, tako i drugostupanjski sud, u cijelosti su prihvatili stavove i argumentaciju državnog odvjetništva da na strani tuženika nisu ispunjene sve pretpostavke odgovornosti za štetu, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.