Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku i područna općinska državna odvjetništva

Grad Šibenik Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku

Županijska državna odvjetnica Živana Beroš Dodig

Kontakti

Sjedište
Stjepana Radića 81, 22 000 Šibenik
tel: 022 209 470
fax: 022 212 695

Kazneni odjel
Stjepana Radića 81, 22 000 Šibenik
tel: 022 209 470
fax: 022 212 695

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOSI.dorh.hr

Građansko-upravni odjel
Petra Grubišića 3, 22 000 Šibenik
tel: 022 201 690
fax: 022 213 651

Obavijest:

Od 16. ožujka 2020. do 1.travnja 2020. odnosno do slijedećih drugačijih preporuka obavljat će se samo hitni postupci i radnje koje ne trpe odgodu uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu.

Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do slijedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 022-209-470 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj: 022-209-470 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdosi.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 022-201-691 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu: tajnistvo@zdosi.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Radno vrijeme: od 8 do 16 sati
od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine od 7 do 15 sati

Rad sa strankama: od 9 do 14 sati

Glasnogovornik: Sanda Pavlović Lučić, zamjenica županijske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Sanda Pavlović Lučić 
Pristup informacijama

Povjerenik za etiku: Zorana Grguričin Pletikosa

Opći podaci

U Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku uz državnu odvjetnicu radi šest zamjenika od čega jedan u Građansko-upravnom odjelu, osam službenika i jedna viša državnoodvjetnička savjetnica te dva namještenika.
U Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku uz državnu odvjetnicu radi šest zamjenika od čega jedan u Građansko-upravnom odjelu, devet službenika, jedan namještenik.

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Šibeniku te postupa pred Trgovačkim sudom u Zadru za područje Šibensko-kninske županije kao i pred Upravnim sudom u Splitu za područje Šibensko-kninske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.


Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku

Općinska državna odvjetnica: Maja Dogan

Kazneni odjel
Stjepana Radića 81, 22 000 Šibenik
tel: 022 209 480
fax: 022 209 485

e-mail adresa: tajnistvo@odosi.dorh.hr

Građansko-upravni odjel
Petra Grubišića 3, 22 000 Šibenik
tel: 022 201 690
fax: 022 213 651


Obavijest:

Od 16. ožujka 2020. do 1. travnja 2020., odnosno do sljedećih drugačijih preporuka obavljat će se samo hitni postupci i radnje koje ne trpe odgodu uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu.

Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima dozvolit će se fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 022-209-480 radnim danom od 09,00 do 12,00 sati
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona broj: 022-209-480 radnim danom od 09,00 do 12,00 sati, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i svi drugi podnesci šalju se poštom preporučeno ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odosi.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- samo u hitnim predmetima dozvolit će se fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 022-201-690 radnim danom od 09,00 do 12,00 sati
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odosi.dorh.hr
- podnesci vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Radno vrijeme: od 8 do 16 sati
od 1. lipnja do 1. rujna tekuće godine od 7 do 15 sati 

Rad sa strankama: od 9 do 14 sati

Službenik za informiranje: Ivana Bilić Šarić, viša državnoodvjetnička savjetnica–specijalist
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ankica Marasović

Djeluje na području Općinskog suda u Šibeniku.


Stalna služba u Kninu

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Voditelj: 

Dr. Franje Tuđmana 6, 22 300 Knin
tel: 022 431 371
fax: 022 431 372 

e-mail adresa: tajnistvo@odokn.dorh.hr

Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
od 1. lipnja do 1. rujna tekuće godine od 7 do 15 sati