Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku objavljuje obavijest sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi. (4. srpanj 2019.)

                        REPUBLIKA HRVATSKA
            ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
                              U   S I S K U

BROJ: A-79/2019
Sisak, 3. srpnja 2019.

Na temelju odredbe čl. 52. st. 1. toč. 8. Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/2018), županijska državna odvjetnica u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku Jadranka Huskić, dana 3. srpnja 2019. daje sljedeću

O B A V I J E S T

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016), a na temelju izjava predstavnika naručitelja Jadranke Huskić, županijske državne odvjetnice i Marijane Matijević Pišonić, zamjenice županijske državne odvjetnice, javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Sisku objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa te stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županjsko državno odvjetništvo u Sisku ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

ŽUPANIJSKA DRŽAVNA ODVJETNICA       

Jadranka Huskić