Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv tri osobe zbog zlouporaba položaja i ovlasti

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je podiglo optužnicu protiv troje državljana Republike Hrvatske (1958., 1946. i 1941.) zbog počinjenja više kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i st. 4. Kaznenog zakona, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. al. 6. i st. 2. KZ-a te sklapanja štetnog ugovora iz čl. 294. st. 1. i st. 2. KZ-a. (4. 5. 2012.)

Okrivljenike se tereti da su tijekom 2003. i 2004. u Zagrebu, prvookrivljenica kao predsjednica Uprave jedne banke, a drugookrivljenica kao članica Uprave iste banke; u nakani stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi; naložile zatvaranje oročenog deviznog depozita otvorenog na jedno ime i isplatu sa istog u iznosu od 80.061,09 eura, a od kojeg su 51.250,00 eura zadržale za sebe dok je ostatak uplaćen na "a vista" račun na to ime s kojeg su računa potom sukcesivno nalagale isplate novčanih sredstava sve do isplate ukupnog iznosa. Većinu su sredstava zadržale za sebe pribavivši si imovinsku korist u iznosu od ukupno 77.715,00 eura.
Tereti ih se obje da su 5. rujna 2003. u Zagrebu, u istom svojstvu; u cilju pribavljanja veće nepripadne materijalne koristi za drugog; prilikom zatvaranja računa treće osobe naložile i isplatu ukupnog iznosa pri čemu su iznos od 50.000,00 eura uplatile u korist oročenog deviznog depozita na ime te druge osobe te je s istog podignuto ukupno 411.529,77 kuna.
Obje okrivljenice se tereti da su u citiranom svojstvu tijekom 2003. i 2004. godine u Zagrebu, na nagovor trećeookrivljenika kao direktora trgovačkog društva iz Zagreba; u nakani da tom društvu pribave veću nepripadnu materijalnu korist; temeljem šest predračuna za isporuku robe koje im je on na naplatu izdao i dostavio, naredile i izvršile plaćanje iznosa od 727.993,73 kune sa računa banke na račun navedenog društva, iako svjesne da banka navedenu robu nije naručila niti će ista biti isporučena, čime je u tom iznosu pribavljena nepripadna materijalna korist.
Obje okrivljenice se tereti da su 4. listopada 2004. u Zagrebu, u istom svojstvu, a nakon što su u ime banke sa trgovačkim društvom iz Pule kao deponentom zaključile dva ugovora o oročenom depozitu na iznos od ukupno 1.700.000,00 kuna; u kojima je navedeno da se isti vežu za ugovor o kratkoročnom kreditu koji koristi trgovačko društvo iz Zagreba; zaključile dodatak navedenim ugovorima kojim se banka kao instrumente osiguranja povrata predmetnih depozita i pripadajućih kamata obvezala izdati garanciju i dvije zadužnice po svakom od ugovora. Sredstva osiguranja su i izdale pa je trgovačko društvo iz Pule naplatilo dvije zadužnice banke u ukupnom iznosu od 1.056.630,89 kuna, za koji iznos su oštetile banku.
Ujedno ih se tereti da su tijekom studenog i prosinca 2004. godine u Zagrebu, u istom svojstvu, u nakani stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi, a nakon što su ispred banke kao kreditora sa jednom korisnicom kredita zaključile ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 26.369,36 eura, od realizacije kojeg je korisnica odustala, ostvarile transfer odobrenih kreditnih sredstava na račun kojeg su otvorile i sa kojeg su potom podigle i za sebe zadržale iznos od 190.000,00 kuna.