Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podnijet istražni zahtjev protiv četiri osobe zbog zlouporabe ovlasti u gospodarskom i zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na ta kaznena djela

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je 12. srpnja 2011. istražni zahtjev protiv dvoje hrvatskih državljana (1977. i 1974.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a u svezi čl. 37. KZ-a te poticanja na zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. alineja 4. i st. 2. KZ-a u svezi čl. 37. KZ-a; te dvoje državljana Republike Bosne i Hercegovine (1976.) zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a te zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. alineja 4. i st. 2. KZ-a, i četvrtoosumnjičenice (1987.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a. (4. 8. 2011.)

Osnovano se sumnja da su 34-godišnjak i 37-godišnjakinja predložili 35-godišnjaku da na svoje ime, a za njihov račun i u njihovom interesu osnuje trgovačko društvo, što je on prihvatio i 5. travnja 2007. osnovao trgovačko društvo u Ivanja Reci te je u svojstvu direktora društva, postupajući po uputama prvo dvoje osumnjičenih, 12. travnja 2007. ovlastio 24-godišnjakinju da potpisuje dokumentaciju platnog prometa i time raspolaže sredstvima društva na žiro računu.
Ujedno, osnovano se sumnja da je 35-godišnjak od 17. travnja do 12. lipnja 2007. kao direktor, na traženje 34-godišnjaka i 37-godišnjakinje (stvarni osnivači i vlasnici organizirali i vodili poslovanje društva); a u cilju da društvu pribave znatnu materijalnu dobit prikratom sredstava pripadajućih državnom proračunu s osnova poreza na dodanu vrijednost; izdao veći broj računa kupcima i jednom obrtniku s posebno iskazanim porezom na dodanu vrijednost te propustio Poreznoj upravi podnijeti prijave poreza na dodanu vrijednost i platiti porez na dodanu vrijednost iskazan na računima čime je državnom proračunu uskratio iznos od oko 2.123.000,00 kuna a trgovačkom društvu pribavio tu nepripadnu materijalnu dobit.
Osnovano se sumnja da su 35-godišnjak kao direktor i 24-godišnjakinja kao osoba ovlaštena raspolagati sredstvima društva potpisivanjem dokumentacije platnog prometa, nakon što su kupci i obrtnik uplatili na žiro-račun društva ukupno oko 11.773.290,00 kuna (od čega se 2.123.000,00 kuna odnosi na PDV), na traženje 34-godišnjaka i 37-godišnjakinje; a u cilju da im pribave znatnu nepripadnu materijalnu dobit; s računa društva podigli sav uplaćeni novac te ga bez ikakva pravnog osnova predali 34-godišnjaku i 37-godišnjakinji pribavivši im nepripadnu materijalnu dobit u iznosu od oko 9.652.340,00 kuna.