Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podnijet optužni prijedlog protiv dvojice hrvatskih državljana i trgovačkog društva zbog prekršaja iz Zakona o javnoj nabavi

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je Prekršajnom sudu u Zagrebu optužni prijedlog protiv hrvatskih državljana M. C. (1949.) i J. P. (1962.) i jednog trgovačkog društva iz Zagreba zbog prekršaja iz čl. 172. st. 1. t. 3., a kažnjivog za pravnu osobu po čl. 172. st. 1. t. 3., a za odgovorne osobe po čl. 172. st. 2. u svezi st. 1. t. 3. Zakona o javnoj nabavi. (25. 3. 2010.)
Okrivljenike se tereti da su od 26. ožujka 2008. do 28. travnja 2008., u Zagrebu; a nakon što je 6. travnja 2005. zaključen ugovorni sporazum između okrivljenog trgovačkog društva i jedne Poslovne udruge koju čini više trgovačkih društava kao izvođača za izvođenje radova izgradnje dionice Ravča–Ploče 1, na autocesti Zagreb–Split–Dubrovnik (sektor Split–Ploče, podsektor III) za cijenu od 1.749.170.277,19 kuna i nakon što je donesena odluka o izmještanju trase dionice Ravča–Ploče 1, pozivom na čl. 14. st. 2. t. 4. Zakona o javnoj nabavi; proveli pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave. Postupak je započet 26. ožujka 2008. odlukom o početku postupka javne nabave za dodatne radove na izgradnji autoceste Zagreb–Split–Dubrovnik (sektor Split–Ploče, podsektor III, dionica Ravča–Ploče 1) koju je donio okrivljeni M. C. kao predsjednik uprave trgovačkog društva, i tijekom kojeg je 28. travnja 2008. okrivljeni J. P. kao predsjednik uprave tog trgovačkog društva zaključio I. dopunski ugovor za izgradnju autoceste Zagreb–Split–Dubrovnik (sektor: Split–Ploče, podsektor III: Ravča –Ploče, dionica: Ravča–Ploče 1) sa Poslovnom udrugom. Sve navedeno je učinjeno iako nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave jer je izmještanje trase predmetne dionice uzrokovalo izradu novog glavnog projekta odnosno cjelokupne projektne dokumentacije i pripadajućih troškovnika, pa je izgradnja predmetne dionice u tehničkom i tehnološkom smislu predstavljala novi projekt a ne dodatne radove projektu temeljem kojeg je zaključen ugovor od 6. travnja 2005.; a i predmetna dionica je predstavljala zasebnu bez velike teškoće izdvojivu tehničku, tehnološku, gospodarsku i funkcionalnu cjelinu u projektu izgradnje predmetne autoceste.