Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Doneseno rješenje o odbačaju kaznene prijave

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o odbačaju kaznenih prijava protiv 19 prijavljenih osoba zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona/11 i protiv četiri prijavljene osobe zbog kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske iz članka 349. Kaznenog zakona/11. (10. 5. 2019.)

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je obuhvatne izvide povodom kaznenih prijava Koordinacije udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata od 10. listopada 2016., 26. listopada 2016., 24. studenog 2016., 14. ožujka 2017., 30. ožujka 2017. i dopuna tih kaznenih prijava od 18. listopada 2016., 31. listopada 2016., 9. studenog 2016. i 5. siječnja 2018. protiv članova tijela i umjetničkih savjetnika Hrvatskog audiovizualnog centra te odgovornih osoba trgovačkih društava-producenata čiji su projekti sufinancirani po javnim pozivima, kao i povodom kaznene prijave I. P. od 27. kolovoza 2015.
Kaznene prijave odbačene su iz razloga što podaci prikupljeni tijekom izvida ne daju osnova za zaključak o postojanju osnovane sumnje da su prijavljene osobe počinile kaznena djela za koja su prijavljeni, kao ni eventualno neka druga kaznena djela za koja se progon poduzima po službenoj dužnosti.
Napominjemo da je provedenim izvidima isključivo razmatrana eventualna kaznena odgovornost prijavljenih osoba, dok drugi vidovi odgovornosti, eventualni sukobi interesa i sumnja u učin kaznenih djela koja se progone po privatnoj tužbi nisu bili predmet odlučivanja budući da nisu u nadležnosti državnog odvjetništva.