Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Zaključena sudska nagodba u predmetu tužitelja Frane Lučića protiv Republike Hrvatske i Grada Šibenika

Na danas održanoj glavnoj raspravi kod Općinskog radnog suda u Zagrebu zaključena je sudska nagodba u predmetu tužitelja Frane Lučića protiv tužene Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, i Grada Šibenika, radi naknade štete. (20. 3. 2019.)

Republika Hrvatska će s osnove solidarnosti i pravičnosti, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 15. ožujka 2019. tužitelju Frani Lučiću, u svezi stradavanja u štetnom događaju 30. kolovoza 2007., a sukladno provedenim vještačenjima, isplatiti naknadu štete: na ime neimovinske štete iznos od 1.750.000,00 sa zateznim kamatama tekućim od 3. ožujka 2009. pa sve do isplate; na ime dospjelih iznosa s osnova tuđe pomoći i njege iznos od 569.700,00 kuna sa zateznim kamatama od 1. veljače 2019. pa sve do isplate; na ime dospjelih iznosa s osnova izgubljene zarade iznos od 632.277,78 kuna; na ime dospjelih rentnih iznosa za troškove vitamina, poboljšane prehrane i medicinskih preparata iznos od 201.000,00 kuna sa zateznim kamatama od 1. veljače 2019. pa sve do isplate. 
Ujedno, Republika Hrvatska će isplaćivati tužitelju 4.500,00 kuna na ime buduće mjesečne rente za tuđu pomoć i njegu, kao i 1.500,00 kuna mjesečno na ime buduće mjesečne rente za troškove vitamina, poboljšane prehrane i medicinskih preparata, počevši od 1. travnja 2019.
Republika Hrvatska isplatit će tužitelju na ime troškova parničnog postupka iznos od 441.993,20 kuna.

Sklapanjem ove nagodbe riješeni su svi međusobni zahtjevi tužitelja Frane Lučića i tuženih Republike Hrvatske i Grada Šibenika  iz ove parnice s osnova naknade štete proizašle iz štetnog događaja od 30. kolovoza 2007.

Tužitelj ovom sudskom nagodbom povlači tužbu u ovom predmetu protiv Grada Šibenika, te se obvezuje povući tužbu u postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Šibeniku pod uvjetom da svi tuženici u navedenim predmetima ne potražuju troškove postupka.

Nakon sklapanja navedene nagodbe sud je donio rješenje sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku kojom je ukinuo presudu broj Pr-2986/2018 od 01. veljače 2018. i utvrdio da je tužba u ovom predmetu povučena.