Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbijen tužbeni zahtjev tužitelja Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Zagreb

Pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u tijeku je parnični postupak tužitelja Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Zagreb protiv tuženika Republike Hrvatske, radi isplate 36,044.100,00 kuna, a u kojem je prihvaćanjem argumenata Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu kao zastupnika tuženika, odbijen zahtjev tužitelja. (24. 11. 2014.)

Tužitelj je zahtjev temeljio na činjenici da je bio dioničar društva Đakovština d.d. Đakovo, da je temeljni kapital društva povećan na temelju ulaganja Republike Hrvatske s naslova neplaćenog poreznog duga, da je Republika Hrvatska stjecanjem dionica preko propisanog iznosa (25 posto) bila dužna odjaviti ponudu za preuzimanje, da to nije učinjeno, te je nakon izvjesnog vremena društvo zapelo u teškoće, proveden je stečajni postupak i društvo je brisano, a da je time tužitelj oštećen za vrijednost dionica koje su one imale u trenutku kada je Republika Hrvatska bila u obvezi provesti javnu ponudu za preuzimanje dionica.
Sud je prihvatio pravno stajalište Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, koje je zastupalo tuženika, da u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke za odgovornost naknade štete na strani Republike Hrvatske jer pri utvrđivanju uzročne veze između štete i štetne radnje treba izabrati onaj uzrok koji je pravno odlučujući odnosno uzrokom se smatra onaj koji prema redovnom životnom tijeku stvari dovodi do posljedica, a što tužitelj u konkretnom predmetu nije dokazao.